Rejestracja uczestników konferencji NKiMZ2019

 height=

Zapraszamy do rejestracji!

We invite You to register!

Dla Uczestników z Polski: prosimy wpisać 3 pierwsze cyfry jako nr kierunkowy kraju: 048, a następnie prywatny numer telefonu / Please insert area code for your country as the first three numbers
Prosimy podać adres łącznie z kodem pocztowym / Please enter the address including the postal code
Siedziba Państwa Uczelni/Firmy/Instytucji. Prosimy o wpisanie, nawet jeśli siedziba występuje w pełnej nazwie jednostki, którą Państwo reprezentują / The seat of the State College / Company / Institution. Please enter, even if the registered office appears in the full name of the unit you represent
Wersje kosztowe opisane są szerzej w zakładce "OPŁATY" / Versions of registration fees are specified at the English version of WWW site of the conference
Prosimy o wypełnienie, jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyli Państwo pełny udział w konferencji lub publikację artykułu bez udziału czynnego w konferencji. W przeciwnym razie prosimy wpisać w pole "bez publikacji" / Please fill in if in the previous question you indicated the full participation in the conference or publication of the article without active participation in the conference. Otherwise, please enter in the field "without publication"
Udział w uroczystej kolacji wliczony jest w opłaty konferencyjne / Participation in the gala dinner is included in the conference fee
Prosimy podać nazwę uczelni, firmy, instytucji oraz właściwy dla niej nr NIP / Please enter the name of the university, company, institution and the appropriate tax identification number