Aktualne

Od września 2022r. wszystkie kursy będą prowadzone w trybie stacjonarnym.

Kursy doskonalące:

 1. Szkolenie specjalistyczne inspektorów bezpieczeństwa teleinformtycznego, kod: 8103034;

  - rozpoczęcie 12.09.2022/ zakończenie 23.09.2022
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY22II1S6

 2. Administracja sieciami teleinformatycznymi i zarządzanie bazami danych, kod: 8035017;

  - rozpoczęcie 19.09.2022/ zakończenie 21.10.2022
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY22IA2aS6
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY22IA2bS6

 3. Eksploatacja systemów teleinformatycznych i administrowanie sieciami, kod: 8035018;

  - rozpoczęcie 19.09.2022/ zakończenie 21.10.2022
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY22IE3aS6
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY22IE3bS6

 4. Bezpieczeństwo środowiska sieciowego, kod: 8103036;

  - rozpoczęcie 26.09.2022/ zakończenie 28.10.2022
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY22IB3aS6
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY22IB3bS6

 5. Zarządzanie środowiskiem sieciowym, kod: 8103037;

  - rozpoczęcie 26.09.2022/ zakończenie 28.10.2022
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY22IZ3aS6
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY22IZ3bS6