Aktualne

Kursy doskonalące:

 1. Administracja sieciami teleinformatycznymi i zarządzanie bazami danych, kod: 8035017;
 2. - rozpoczęcie 10.05.2021/ zakończenie 11.06.2021
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY21IA2S6

 3. Eksploatacja systemów teleinformatycznych i administrowanie sieciami, kod: 8035018;
 4. - rozpoczęcie 10.05.2021/ zakończenie 11.06.2021
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY21IE3S6

 5. Bezpieczeństwo środowiska sieciowego, kod: 8103036;
 6. - rozpoczęcie 10.05.2021/ zakończenie 11.06.2021
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY21IB2aS6
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY21IB2bS6

 7. Zarządzanie środowiskiem sieciowym, kod: 8103037;
 8. - rozpoczęcie 10.05.2021/ zakończenie 11.06.2021
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY21IZ2S6

 9. Zarządzanie środowiskiem sieciowym, kod: 8103037;
 10. - rozpoczęcie 7.06.2021/ zakończenie 9.07.2021
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY21IZ3aS6
  Zobacz rozkład zajęć grupy WCY21IZ3bS6

W chwili obecnej kursy będą realizowane tylko w formie zdalnej.