Zdalne

UWAGA!!! W najbliższym czasie startują następujące kursy doskonalące:

  1. Eksploatacja systemów teleinformatycznych i administrowanie sieciami” kod: 8035018, realizowany w terminie 29.03.2021 - 30.04.2021

Żołnierze zakwalifikowani na kursy doskonalące realizowane w formie zdalnej są zobligowani do pobrania odpowiedniego kwestionariusza (zamieszczonego w sekcji dokumenty na stronie internetowej) i w trybie pilnym odesłania na adres mjedruszczak435@milnet-z.ron.int z jednoczesnym podaniem drugiego adresu mailowego "do wiadomości" mkubisz435@milnet-z.ron.int.

Nie odesłanie ankiety przed rozpoczęciem kursu co najmniej 5 dni przed jego rozpoczęciem, uniemożliwi założenie kursantowi konta w systemie USOS oraz adresu email (jan.kowalski@student.wat.edu.pl) a tym samym brak będzie możliwości do logowania się na platformach e-learningowych.  

Przed rozpoczęciem kursu każdy obowiązkowo musi wygenerować hasło do swojego konta na stronie https://haslo.wat.edu.pl/

 

NALEŻY kliknąć w „POBIERZ ADRES EMAIL”, następnie uzupełnić dane (najmniejszy błąd, literówka itp. uniemożliwią pobranie adresu).

W przypadku problemów z pobraniem adresu proszę o natychmiastowy kontakt przez poniższy email  marta.zajkowska@wat.edu.pl

Utworzone konto emailowe wraz z hasłem pozwala na logowanie się na stronie https://portal.office.com/  (żeby nadać swoje własne hasło należy kliknąć "ZRESETUJ HASŁO").

 

Wszystkie wiadomości dotyczące zajęć będą wysyłane do Państwa na wasze nowe utworzone adresy w związku z czym sprawdzanie skrzynki jest obowiązkowe!