Zdalne

Żołnierze zakwalifikowani na kursy doskonalące realizowane w formie zdalnej są zobligowani do pobrania odpowiedniego kwestionariusza (zamieszczonego w sekcji dokumenty na stronie internetowej), zaszyfrowania go według instrukcji i w trybie pilnym odesłania do Pani Pauliny Rudnickiej na adres cdk@wat.edu.pl

Nie odesłanie ankiety przed rozpoczęciem kursu co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem, uniemożliwi założenie kursantowi konta w systemie USOS oraz adresu email (jan.kowalski@student.wat.edu.pl) a tym samym brak będzie możliwości do logowania się na platformach e-learningowych. Utworzenie konta w systemie trwa około 2-3 dni od momentu wprowadzenia danych do systemu. 

Przed rozpoczęciem kursu każdy obowiązkowo musi wygenerować hasło do swojego konta na stronie https://haslo.wat.edu.pl/

 

NALEŻY kliknąć w „POBIERZ ADRES EMAIL”, następnie uzupełnić dane (najmniejszy błąd, literówka itp. uniemożliwią pobranie adresu).

Po wypełnieniu danych i wybraniu przycisku „POBIERZ ADRES EMAIL” pojawi się taki sam ekran, na którym podany będzie Państwa osobisty adres mailowy (wyświetlany w kolorze czerwonym).
W przypadku problemów z pobraniem adresu proszę o natychmiastowy kontakt przez poniższy email  marta.zajkowska@wat.edu.pl

Utworzone konto emailowe wraz z hasłem pozwala na logowanie się na stronie https://portal.office.com/  (żeby nadać swoje własne hasło należy kliknąć "ZRESETUJ HASŁO").

 

Wszystkie wiadomości dotyczące zajęć będą wysyłane do Państwa na wasze nowe utworzone adresy w związku z czym sprawdzanie skrzynki jest obowiązkowe!