55. inauguracja roku akademickiego 2022/2023

17.10.2022

W dniu 11 października br. w Sali Kinowej Klubu Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się jubileuszowa 55. inauguracja roku akademickiego 2022/23 w Wydziale Cybernetyki. W uroczystości uczestniczył rektor-komendant Akademii - płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów WAT, kadra kierownicza komórek organizacyjnych WAT, nauczyciele i pracownicy Wydziału Cybernetyki, a przede wszystkim studenci, doktoranci oraz wyróżnieni absolwenci i członkowie kół naukowych. Gospodarzem uroczystości był dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego przez Chór Akademicki WAT oraz zebranych uczestników inauguracji, głos zabrał dziekan Wydziału Cybernetyki. Powitał zaproszonych gości oraz omówił aktualnie realizowane zadania dydaktyczne, naukowe i organizacyjne Wydziału Cybernetyki, osiągnięcia pracowników dydaktyczno-naukowych i studentów wydziału z ostatniego roku akademickiego. Następnie dziekan wydziału przyjął ślubowanie studentów I roku, a także wraz z rektorem-komendantem wręczył symboliczne indeksy wyróżnionym przedstawicielom studentów I roku.

Uroczystość inauguracji to również czas wręczenia wyróżnień kadrze wydziału.

Wyróżnienie za największy wkład w wynik ewaluacji dyscypliny naukowe Informatyka Techniczna i Telekomunikacja:

 1. Za największą aktywność publikacyjną:
 • dr inż. Joanna Wiśniewska,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak,
 • dr hab. inż. Zbigniew Zieliński, prof. WAT,
 • dr inż. Robert Waszkowski,
 • mjr dr inż. Michał Wroński,
 • dr hab. Ryszard Smarzewski.

  2. Za największe wsparcie organizacyjno-merytoryczne:

 • dr hab. inż. Janusz Furtak, prof. WAT,
 • dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT,
 • dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. WAT.
 • mgr Agnieszka Mordel.

  3. Za największe wsparcie merytoryczne (podobszar telekomunikacji reprezentowany w dyscyplinie ITiT przez pracowników WEL WAT):

 • płk dr hab. inż. Jan kelner, prof. WAT.

Za najlepsze wyniki w ocenie okresowej nauczycieli akademickich WCY za lata 2020-2021:

1. w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych:

 • płk dr inż. Mariusz Chmielewski,
 • płk dr inż. Rafał Kasprzyk,
 • dr inż. Dariusz Pierzchała,
 • dr inż. Robert Dryło.

2. w grupie pracowników dydaktycznych:

 • dr inż. Jerzy Stanik, prof. WAT,
 • dr inż. Marcin Mazurek,
 • dr inż. Zbigniew Świerczyński,
 • dr inż. Jarosław Koszela.

Za najlepsze wyniki w ocenie ankietowej przez studentów (ocena bardzo dobra (5) z ankiet):

 • dr inż. Adam Patkowski, prof. WAT,
 • ppłk dr inż. Artur Arciuch,
 • kpt. mgr inż. Tomasz Żentara,
 • mgr inż. Łukasz Matuszelański,
 • dr Marzenna Miłek.

W tym roku, na wniosek komisji obron prac dyplomowych, 11. studentów otrzymało pamiątkowe dyplomy za najlepsze prace dyplomowe. Wyróżnienia otrzymało również 14. studentów skupionych w naukowym ruchu studenckim.

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/23 w Wydziale Cybernetyki Absolwenci 3. edycji studiów podyplomowych MBA Zarządzanie cyberbezpieczeństwa odebrali pamiątkowe ryngrafy oraz świadectwa, które otrzymali z rąk rektora-komendanta Akademii – płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka, dziekana Wydziału Cybernetyki – dr. hab. inż. Zbigniewa Tarapatę, prof. WAT i ustępującego kierownika studiów podyplomowych MBA – dr. hab. inż. Zbigniewa Zielińskiego, prof. WAT.

W imieniu społeczności studenckiej głos zabrał zastępca przewodniczącej Rady samorządu Studentów WCY Piotr Gdula. Nie mogło również zabraknąć wystąpienia kapelana Wojskowej Akademii Technicznej ks. ppor. Piotra Woszczyka. Kilka słów do studentów powiedział również płk dr inż. Mariusz Chmielewski, zastępca dowódcy DK WOC, absolwent i były zastępca dziekana WCY. 

Zwieńczeniem uroczystości był wykład inauguracyjny wygłoszony przez zastępcę dziekana Wydziału Cybernetyki płk. dr inż. Rafała Kasprzyka, zastępcę dziekana WCY pt. „Block Chain Technology – o tym, że w cyberprzestrzeni ludzi dobrej woli jest więcej…" .

To była wyjątkowa uroczystość również ze względu na jej jubileuszowy charakter, dlatego nie mogło zabraknąć wyjątkowej oprawy. Przedstawiciele kierownictwa Wydziału zaprezentowali film - Manifest skierowany do studentów:

 

Na zakończenie uroczystości dziekan podziękował wszystkim za obecność i życzył sukcesów w nadchodzącym roku akademickim.

Film z uroczystości dostępny jest na kanale YouTube WAT.

Zdjęcia: Roman Konieczny

 

ZałącznikWielkość
PDF icon podziekowania_wspol_szczytno.pdf54.1 KB
PDF icon zyczenia_uwm_olsztyn.pdf247.46 KB
PDF icon podziekowanie_18_dywizja_zmechanizowana_gen._arkadiusz_szkutnik.pdf458.71 KB