Artykuł naukowców z WCY opublikowany w prestiżowym czasopiśmie "IEEE Communications Magazine"

25.03.2021

Czy Internet Rzeczy może być niezawodnym i wiarygodnym źródłem danych dla systemów wojskowych? Analizę rozwiązań i technik zwiększających bezpieczeństwo i odporność na uszkodzenia w każdej z warstw Wojskowego Internetu Rzeczy przedstawili dr hab. inż. Zbigniew Zieliński, dr inż. Konrad Wrona, dr hab. inż. Janusz Furtak i dr inż. Jan Chudzikiewicz z Wydziału Cybernetyki WAT.

Publikacja na ten temat warta 200 punktów ukazała się 10 marca 2021 w prestiżowym czasopiśmie Międzynarodowego Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników IEEE Communications Magazine.

Internet Rzeczy rozwija się gwałtownie w niemal wszystkich obszarach sfery cywilnej. Jest to sposób, w jaki „porozumiewają się” między sobą urządzenia. I tak na przykład komputery pokładowe zainstalowane w samochodach sygnalizują służbom ratunkowym wystąpienie kolizji drogowej, powiadamiając o czasie, miejscu i uczestnikach kolizji. Aby jednak Internet Rzeczy mógł być wdrożony w domenie wojskowej, powinien gwarantować bezpieczeństwo i niezawodność.

Systemy Wojskowego Internetu Rzeczy składają się z wielu współpracujących ze sobą rozproszonych inteligentnych i najczęściej bardzo zróżnicowanych pod względem możliwości obliczeniowych i komunikacyjnych obiektów. Są to zarówno duże urządzenia, które dysponują dużymi zasobami energii, jak i małe wbudowane układy. W niektórych przypadkach wykorzystywane są niewidoczne niskoenergetyczne sensory - czujniki wilgotności otoczenia, temperatury ciała, ciśnienia krwi, obrazu otoczenia żołnierza czy stanu amunicji. Na takie systemy składają się również urządzenia wykonawcze, jak choćby drony, których zadaniem jest dostarczyć materiały opatrunkowe dla rannego żołnierza. Dane z tego typu sensorów dla systemów dowodzenia i kierowania mogą odegrać decydującą rolę w kształtowaniu świadomości sytuacyjnej.

Systemy Wojskowego Internetu Rzeczy muszą być odporne na różnego rodzaju ataki oraz pojawiające się uszkodzenia, niezależnie od trudnych warunków oraz często wrogiego środowiska, w którym są eksploatowane. Muszą one utrzymywać zdolność do przyjmowania występujących ataków bez uszczerbku dla podstawowych wojskowych wymagań operacyjnych. Powinny też być elastycznie dostosowywać swoją strukturę komponentów fizycznych i wirtualnych do zmieniających się warunków wykonania operacji. Jeżeli wskutek ataku lub awarii jeden z współpracujących obiektów nie będzie w stanie pełnić powierzonej mu roli, to pozostałe obiekty dokonają rekonfiguracji i będą w stanie kontynuować misję.

Budowanie systemów wojskowych Internetu Rzeczy o takich cechach wymaga kompleksowego podejścia już na etapie ich projektowania. Naukowcy WCY WAT przeanalizowali i ocenili rozwiązania i techniki zwiększających bezpieczeństwo i odporność na różnego typu uszkodzenia. Artykuł zawiera również rekomendacje dotyczące nowych kierunków badań zmierzających do tego, aby Wojskowy Internet Rzeczy był niezawodny.

Więcej szczegółów dotyczących artykułu na stronie Wojskowej Akademii Technicznej.