Badaczka z Wydziału Cybernetyki w cyklu #WomenInScience

17.02.2023

Doktorantka Szkoły Doktorskiej WAT, mgr inż. Martyna Czuba z Wydziału Cybernetyki udzieliła wywiadu w ramach Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce, w którym opowiedziała o Swojej ścieżce kariery naukowej, sukcesach oraz stereotypach związanych z kobietami w nauce.

Pani Martyna, w Swojej rozprawie doktorskiej zajmuje się kwantowo inspirowanym algorytmem przetwarzania informacji. Nie wyobrażała Sobie, aby mogła podjąć pracę nad rozprawą doktorską na innej uczelni, jak Wojskowa Akademia Techniczna. Podkreśla przy tym, że impulsem dla wyboru obszaru badań był wysoki poziom merytoryczny zajęć na Wydziale Cybernetyki w ramach Jej studiów magisterskich. 

Studia w Szkole Doktorskiej Pani Martyna łączy z etatem programistki. W życiu zawodowym za Swój największy sukces uznałaby to, że nadal udaje Jej się pracować naukowo i się nie poddała. Twierdzi, że nie zawsze jest jest łatwo godzić karierę naukową z pracą zarobkową. Po przysłowiowych 8 godzinach programowania perspektywa dodatkowych godzin pracy nad doktoratem nie zawsze wydaje Jej się atrakcyjna. Z tego też powodu na uwagę zasługuje wytrwałość Pani Martyny w dążeniu do celu.

Jeżeli chodzi o stereotypzwiązane z kobietami w pracy Pani Martyny, podkreśla Ona z zadowoleniem, że w Szkole Doktorskiej WAT nie spotyka się z takimi. W pracy poza Akademią bywa z tym różnie.

Zachęcamy do lektury całego wywiady przeprowadzonego z mgr. inż. Matyną Czubą, który przepowadził Pan Marcin Wrzos. Artykuł znajduje się na stronie internetowej Wojskowej Akademii Technicznej.