Bieżąca organizacja pracy i procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki

18.08.2021

Stosując się do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r., uchylającego „Rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 363)”, Dziekan Wydziału Cybernetyki uchyla wydane w roku akad. 2020/2021 wytyczne oraz zalecenia sanitarno-higieniczne i organizacyjne. Utrzymują moc „Wytyczne w zakresie działań profilaktycznych w warunkach stanu epidemii COVID-19” wydane przez Rektora WAT zarządzeniem 31/RKR/2021 z dnia 16.06.2021 r.

Od roku akademickiego 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni. W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań z powodu COVID-19 nie wyklucza się ponownego wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym a w skrajnym przypadku również kształcenia zdalnego.

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.