02.12.2021

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 6.12.2021 r. o godz. 12:00 w trybie hybrydowym, na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława WILKA.

26.11.2021

W konkursie Forum Młodych Mistrzów udział wzięli przedstawiciele doktorantów i studentów Wydziału Cybernetyki WAT, po raz kolejny odnosząc sukces!

25.11.2021

Zespół Code Hussar, reprezentujący Koło Zainteresowań Cybernetycznych Wydziału Cybernetyki, zajął trzecie miejsce podczas Konkursu Rektorskiego na najlepszą pracę poza programową studentów WAT działających w kołach naukowych.