Certyfikat KAUT dla kierunku "informatyka"

18.02.2018

W dniu 15.02.2018 r. Dziekan Wydziału Cybernetyki uczestniczył w posiedzeniu Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). W posiedzeniu, które odbywało się w sali senatu Akademii Górniczo- Hutniczej, uczestniczył Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka.

W trakcie posiedzenia przewodniczący KAUT, prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow wręczył Dziekanowi Certyfikat KAUT dla kierunku „Informatyka” na lata 2017-2023 oraz certyfikat EUROPEAN-ACCREDITED ENGINEERING BACHELOR DEGREE PROGRAMME dla studiów I stopnia i EUROPEAN-ACCREDITED ENGINEERING MASTER DEGREE PROGRAMME dla studiów II stopnia.

NIKE SB