Dodatkowa sesja poprawkowa

02.04.2020

Informuję wszystkich studentów Wydziału Cybernetyki, że dodatkowa sesja poprawkowa trwa od 2 do 30 kwietnia. W tym czasie studenci winni zaliczać poszczególne rygory przedmiotów nie wymagające bezpośredniego kontaktu z przyjmującym egzamin/zaliczenie. Termin egzaminów i zaliczeń wymagających bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, będzie podany po ustaniu zagrożenia spowodowanego koronawirusem.

Dziekan Wydziału Cybernetyki

Nike Air Max