Aktualności doktoranckie

14.01.2021 // Zarządzenia Rektora w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

UWAGA STUDENCI I DYPLOMANCI - prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia Rektora WAT nr 2 z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

14.01.2021 // SForce - Online Salesforce Meetup #11 - wydarzenie dla pasjonatów Salesforce

Zapraszamy do wzięcia udziału w 11. już edycji wydarzenia SForce - Online Salesforce Meetup, przeznaczonej dla pasjonatów i profesjonalistów Salesforce. Wydarzenie odbędzie się 20.01.2021 o godzinie 18:30, udział jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

16.12.2020 // Absolwenci Wydziału Cybernetyki laureatami II edycji konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Absolwenci WCY zostali laureatami konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii. Łącznie nagrodzonych zostało 7 prac, w tym dwie absolwentów naszego wydziału.

16.11.2020 // Ważność legitymacji studenckich oraz doktoranckich w semestrze zimowym 2020/21.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie oraz doktoranckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

15.10.2020 // Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT - bieżąca organizacja procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, zaleceniami Rektora WAT oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego Dziekan Wydziału Cybernetyki wprowadza do odwołania model zdalny dla wszystkich form zajęć prowadzonych w WCY.

09.10.2020 // Komunikat nr 3 Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT - dodatkowe zalecenia sanitarno-higieniczne dotyczące procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze zimowym 2020/2021

W związku z wprowadzeniem od 10 października 2020r. na terenie całego kraju dodatkowych ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych Dziekan Wydziału Cybernetyki wprowadza do odwołania model zdalny dla zajęć prowadzonych w formie wykładów.

07.10.2020 // Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

W dniu 7 października b.r. w Sali Kinowej Klubu Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Wydziale Cybernetyki.

05.10.2020 // Rekrutacja uzupełniająca Erasmus+ w WAT na semestr letni 2020/2021 otwarta!

Od 5 do 19 października trwa przyjmowanie zgłoszeń na wyjazdy na studia i praktyki dla studentów, doktorantów i absolwentów WAT w ramach programu Erasmus+. Wyjazd w ramach Erasmus+ to z pewnością same korzyści!

05.10.2020 // Godziny dziekańskie w związku z Inauguracja roku akademickiego

W celu umożliwienia studentom naszego Wydziału wzięcia udziału w transmisji on-line uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego Dziekan Wydziału ogłasza godziny dziekańskie w dniu 07.10.2020 w godz. 9:50-11:25.

30.09.2020 // Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT dotyczący form i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Należy niezwłocznie zapoznać się z zaleceniami sanitarno-higienicznymi dla uczestników procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze zimowym 2020/2021.

28.09.2020 // Szkolenie BHP

Studenci I oraz II st. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych a także doktoranci, rozpoczynający kształcenie w r.a. 2020/2021 są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie https://e-learning.wat.edu.pl/ w terminie od 1 do 18 października 2020 r.

11.09.2020 // Wręczenie nominacji do pełnienia funkcji prodziekanów i dyrektorów instytutów na Wydziale Cybernetyki

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Prorektor WAT ds. kształcenia, dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT - Dziekan Wydziału Cybernetyki z poprzedniej kadencji. Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pełnieniu odpowiedzialnych funkcji.

11.09.2020 // Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT dotyczący form i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w Polsce a także prognozy co do jej rozwoju oraz obowiązujące rekomendacje wydane przez MNiSW i kierownictwo WAT, w semestrze zimowym r.a. 2020/2021 proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym (hybrydowym).

02.09.2020 // Dr hab. inż. Zbigniew Tarapata dziekanem Wydziału Cybernetyki

W dniu 1. września b.r. Rektor-Komendant WAT, płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak powołał do pełnienia funkcji dziekana Wydziału Cybernetyki dr. hab. inż. Zbigniewa Tarapatę, prof. WAT.

02.09.2020 // Rekrutacja do programu MOST

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do programu mobilności krajowej dla studentów i doktorantów MOST, którego celem jest odbycie studiów przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z 30 polskich uczelni.

01.09.2020 // Dr hab. inż. Kazimierz Worwa prorektorem WAT ds. kształcenia

W dniu 1. września b.r. Rektor-Komendant WAT powołał na funkcję prorektora WAT ds. kształcenia dr hab. inż. Kazimierza Worwę, prof. WAT z Instytutu Systemów Informatycznych WCY. W latach 2016-2020 prof. K. Worwa pełnił funkcję dziekana Wydziału Cybernetyki.

12.08.2020 // W dniu 14.08.2020 r. (piątek) dziekanat nieczynny

W najbliższy piątek, tj. 14.08.2020 r. dziekanat będzie nieczynny.

23.07.2020 // II edycja konkursu im. Mariana Rejewskiego

Trwa II edycja konkursu Ministra Obrony Narodowej o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii. Zgłoszenia do 11 września 2020 r. w formie papierowej lub elektronicznej.

10.06.2020 // Informacja dla Studentów w sprawie organizacji zajęć w okresie od 15 czerwca do 17 lipca 2020 r.

Na Wydziale Cybernetyki realizacja zajęć w formie tradycyjnej (stacjonarnej na uczelni) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa osób biorących w nich udział będzie sukcesywnie wdrażana począwszy od dnia 15 czerwca br. Należy zapoznać się ze szczegółami.

Strony