Dr hab. inż. Kazimierz Worwa prorektorem WAT ds. kształcenia

01.09.2020

W dniu 1. września b.r. Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej powołał na funkcję prorektora WAT ds. kształcenia dr hab. inż. Kazimierza Worwę, prof. WAT z Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki.

W latach 2016-2020 prof. Kazimierz Worwa pełnił funkcję dziekana Wydziału Cybernetyki.

Więcej o nowych powołaniach na stronie:
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/nowe-wladze-uczelni-rozpoczely-urzedowanie/