Drużyna Coddiers z WCY i RCI Bydgoszcz zwycięzcą NATO TIDEHackathon 2023

27.02.2023

W dniach 20-24 lutego miał miejce największy konkurs projektowo-programistyczny NATO. Gospodarzem konkursu było Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, jego celem zdefiniowanym przez organizatora, czyli NATO - Allied Command Transformation (ACT) - było opracowanie rozwiązań z zakresu interoperacyjności, które mają napędzać transformację cyfrową w NATO. Warto dodać, że ćwiczenia odbyły się już po raz trzeci w Polsce.

Uczestnicy otrzymali trzy zadania, z których mieli wybrać jedno do realizacji. Do zawodów, w trwającym pięć dni ćwiczeniu, stanęło ponad 100 osób w 26 zespołach z 15 państw. Nasz wydział reprezentowały 3 zespoły, które rywalizowali z ekspertami z Belgii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Indii, Włoch, Litwy, Niderlandów, Norwegii, Rumuni, Hiszpanii, Turcji, USA oraz z Ukrainy, która jest partnerem wydarzenia.

Zespół Codiers, w skład którego wchodzili reprezentanci Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej: ppor. Patryk Barczak oraz ppor. Norbert Waszkowiak, a także Regionalnego Centrum Informatyki w Bydgoszczy, zwyciężył w kategorii Small UAV Visual Navigation Concept Development (opracowanie koncepcji nawigacji wizualnej małych bezzałogowych statków powietrznych). Zwycięski zespół zaprezentował rozwiązanie algorytmu nawigacji dronów, który w przypadku zakłócania sygnału GPS wykorzystywał zarówno elementy nawigacji inercyjnej jak również rozpoznawania obrazu. Sama demonstracja rozwiązania odbyła się z wykorzystaniem systemu symulacyjnego. Należy dodać, że rozwiązanie zostało również wyróżnione jako najlepsze spośród wszystkich trzech kategorii!

"To potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz świetnie prowadzonych praktyk specjalistycznych w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni. Dzięki synergii wiedzy akademickiej i umiejętności praktycznych polscy młodzi wojskowi informatycy należą do światowej czołówki." - tymi słowami wygraną zespołu Coddiers komentuje płk dr inż. Rafał Kasprzyk, Zastępca Dziekana Wydziału Cybernetyki.

Zwycięskie rozwiązania zostaną zaprezentowane podczas wiosennej edycji konferencji TIDE Sprint. Oba te przedsięwzięcia wraz z odbywającymi się w Polsce ćwiczeniami interoperacyjności CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise) wchodzą w skład projektu Interoperability Continuum prowadzonego przez Dowództwo NATO - Allied Command Transformation (ACT).

Wszystkim drużynom reperezentującym nasz wydział w tegorocznych zmaganiach NATO TIDEHackathon serdecznie dziękujemy, a zwycięskiej drużynie gratulujemy ogromnego sukcesu.

Fot. Coddiers