28.05.2020

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WAT nr 43/RKR/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 należy zapoznać się z trybem pracy dziekanatu.

19.05.2020

Należy zapoznać się z nowymi informacjami dla dyplomantów dotyczącymi składania pracy dyplomowej w dziekanacie Wydziału Cybernetyki.