Finał Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego

21.03.2022

100 uczniów z 43. szkół średnich z całej Polski wzięło udział w finale Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego, którego organizatorem jest Wojskowa Akademia Techniczna. Eliminacje do konkursu odbyły się w grudniu 2021r., a finał 18 marca br.

Konkurs odbył się w formule zdalnej. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje prorektor ds. studenckich  Pani dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT. Za tegoroczny konkurs odpowiada merytorycznie Dyrektor Instytutu Matematyki i Kryptologii (IMiK) dr hab. Marek Kojdecki, prof. WAT.

Finaliści mieli do rozwiązania 15 pytań. Do każdego z nich zaproponowano 4 odpowiedzi, z których jedna, dwie, trzy lub cztery były poprawne. Autorami zadań i pytań testowych, zarówno w eliminacjach jak i w finale, byli doświadczeni nauczyciele akademiccy z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT: dr Joanna Piasecka – prodziekan ds. studenckich Wydziału Cybernetyki WAT, dr Joanna Napiórkowska. Zakres materiału obowiązującego w konkursie był zgodny z programami nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych w klasach o rozszerzonym zakresie nauczania matematyki.

Zwycięzcy konkursu po pomyślnie zdanej maturze mają zapewnione miejsca na wybranym przez siebie kierunku cywilnym WAT. W przypadku podjęcia studiów w Akademii będą mieć również zagwarantowane stypendium naukowe oraz bezpłatne zakwaterowanie w domu studenckim podczas pierwszego roku studiów. Wszyscy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Rektora-Komendanta WAT, Burmistrza Błonia i Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

Lista laureatów oraz więcej informacji o konkursie dostępnych na stronie Wojskowej Akademii Technicznej.

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego adresowany jest do uczniów szkół umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak docenił zaangażowanie prodziekan ds. studenckich Wydziału Cybernetyki WAT - dr Joanny Piaseckiej w zakresie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi objętymi patronatem WAT.

 

Fot. Wojskowa Akademia Techniczna

 

ZałącznikWielkość
PDF icon joanna_piasecka.pdf175.64 KB