II Kongres Młodej Nauki na Uniwersytecie Gdańskim

14.04.2022

Zapraszamy do zgłaszania paneli na II Kongres Młodej Nauki, który odbędzie się w dniach 7-10 lipca 2022 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

Zgłaszającymi panele mogą być studenci, doktoranci i młodzi naukowcy zarówno z uczelni z Polski, jak i z zagranicy. W celu zgłoszenia panelu należy uzupełnić formularz rejestracyjny zawierający podstawowe informacje o zgłaszającym oraz panelu (tytuł i opis). W przypadku studentów i doktorantów wymagane jest wskazanie opiekuna naukowego panelu (co najmniej ze stopniem doktora). Osoby zgłaszające panel podejmują się weryfikacji i kwalifikacji nadesłanych zgłoszeń, kontaktów z uczestnikami w sprawach merytorycznych oraz moderacji panelu.

Tematyka paneli jest otwarta i może oscylować zarówno wokół szerokich obszarów, jak i szczegółowych tematów. W przypadku przyjęcia panelu do programu konferencji zgłaszający panel może zostać dołączony do komitetu organizacyjnego, a opiekun panelu do komitetu naukowego.

Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniony jest udział we wszystkich punktach konferencji, wyżywienie (obiady, kolacje, przerwy kawowe) oraz publikacja artykułu w wydawnictwie pokonferencyjnym. W ramach opłaty konferencyjnej można zgłosić i moderować więcej niż jeden panel oraz wygłosić referaty w prowadzonym przez siebie oraz innych moderatorów panelu. Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie kongresu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia 2022r.