III Konferencja: „Analiza i bezpieczeństwo zasobów informacyjnych - problemy prawne, naukowe i techniczne”

04.12.2019

W dniu 26 listopada 2019 r. w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyła się konferencja współorganizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Statystyczny i  Wojskową Akademię Techniczną. W skład Komitetu Honorowego weszli:  prof. dr hab. Gertruda Uścińska - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dr Dominik Rozkrut - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT - Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, dr hab. Marcin Zieleniecki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wanda Buk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Mirosław Sanek - Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W Komitecie Organizacyjno-Programowym z ramienia WAT uczestniczył prof. WAT Bolesław Szafrański. Na konferencji w imieniu Rektora-Komendanta WAT głos zabrał dziekan Wydziału Cybernetyki prof. WAT Kazimierz Worwa.

Program konferencji obejmował, poza wystąpienia gości honorowych, następujące sesje merytoryczne:

  • Sesja I: „Projektowanie ochrony danych osobowych w rejestrach publicznych” – gospodarz sesji - był Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  • Sesja II: „Działania instytucji publicznych na rzecz bezpieczeństwa informacyjnego. Bezpieczeństwo danych spisowych” – gospodarz sesji - Główny Urząd Statystyczny,
  • Sesja III:  „Działania instytucji publicznych na rzecz bezpieczeństwa informacyjnego” – gospodarz sesji – Zakład Ubezpieczeń społecznych
  • Sesja IV: „Kryptologia w zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego – zastosowania” – gospodarz sesji - Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

W sesji IV wykłady wygłosili:

  • „Cyberprzestrzeń - przestrzeń (dez)informacji?” - Rafał Kasprzyk, Instytut Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT,
  • „Środowisko symulacyjne wspomagające szkolenia typu obrona-atak w cyberprzestrzeni” - Zbigniew Świerczyński, Instytut Teleinformatyki i Automatyki Wydziału Cybernetyki WAT,
  • „Postkwantowe konsekwencje dla kryptografii” - Krzysztof Mańk, Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT.

Problematyka zaprezentowana przez naszych  przedstawicieli wzbudziła nie tylko bardzo duże zainteresowanie, ale także stała się kanwą bardzo ciekawych rozmów kuluarowych i inspiracją dla podjęcia współpracy edukacyjnej i badawczej.

 

Bolesław Szafrański, prof. WAT
Członek Komitetu
Organizacyjno-Programowego

Articles de sport pour homme