III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Doktorancko-Studencka

21.05.2018

W dniu 19 kwietnia 2018 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Doktorancko-Studencka pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne – wymiar narodowy i międzynarodowy” organizowana przez Instytut Organizacji i Zarządzania, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Cybernetyki oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. inż. Piotra Zaskórskiego oraz przez Prodziekana ds. Kształcenia dr Henryka Popiela wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Janusz Kostecki. Jest on jednym z prekursorów polskiej nauki o bezpieczeństwie ekonomicznym grup dyspozycyjnych oraz autorem szeregu artykułów. Zasiada w radach naukowych i jest recenzentem w kilkunastu polskich czasopismach naukowych. Na konferencji wygłosił artykuł pt. "Współczesne determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego".

Po interesującym wykładzie wprowadzającym głos zabrali prelegenci - przedstawiciele wiodących uczelni krajowych, m.in.: Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego. W konferencji brali udział także członkowie węgierskiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego na Narodowym Uniwersytecie Służb Publicznych w Budapeszcie reprezentując dwie wyższe uczelnie - Narodowy Uniwersytet Służb Publicznych w Budapeszcie oraz Uniwersytet w Graze w Austrii. Członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego z Budapesztu mogli uczestniczyć na konferencji dzięki Węgierskiego Stowarzyszenia Magistrów WAT, którzy sponsorowali podróż naszych gości. Także zaproszonymi gośćmi na konferencję byli studenci Uniwersytetu Obrony w Brnie.

Uczestnicy wystąpili w 3 panelach, gdzie zostały przedstawione poszczególne aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego w wymiarach narodowych i międzynarodowych.
Za najlepsze artykuły wręczył nagrody książkowe Prodziekan ds. Kształcenia dr Henryk Popiel oraz Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski. Pierwsze miejsce zajęła Pani mgr Agnieszka Nowak z Uniwerstytety Jagiellońskiego w Krakowie, drugie miejsce zajął Pan lic. Michał Rojek z Wojskowej Akademii Technicznej. zaś trzecie miejsce zajęła Pani mgr Anna Wiśniewska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia.
Konferencję udało się zorganizować na wysokim poziomie dzięki wsparciu finansowemu Działu Spraw Studenckich WAT, którego kierownikiem jest Pani mgr Małgorzata Podbielska.

Off White X Max 90