Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

07.10.2020

W dniu 7 października b.r. w Sali Kinowej Klubu Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Wydziale Cybernetyki. Inaugurację uświetnili swoją obecnością: prorektor ds. kształcenia WAT dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT, dziekani wydziałów WAT, kadra kierownicza komórek organizacyjnych WAT, nauczyciele i pracownicy Wydziału Cybernetyki,  a przede wszystkim studenci, doktoranci oraz wyróżnieni absolwenci. Gospodarzem uroczystości był dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT. Ton prowadzenia uroczystości nadał prodziekan ds. kształcenia Wydziału Cybernetyki dr inż. Dariusz Pierzchała.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego przez Chór Akademicki WAT oraz zebranych uczestników inauguracji, głos zabrał dziekan Wydziału Cybernetyki. Powitał on zaproszonych gości oraz omówił aktualnie realizowane zadania dydaktyczne, naukowe i organizacyjne Wydziału Cybernetyki, jak również osiągnięcia pracowników dydaktyczno-naukowych i studentów  wydziału z ostatniego roku akademickiego. Dziekan podkreślał znaczenie zadań realizowanych przez Wydział Cybernetyki na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej i gospodarki. Następnie wręczył świadectwa ukończenia studiów wyróżniającym się absolwentom oraz nagrody wyróżniającym się studentom  i pracownikom. Kulminacyjnym punktem inauguracji było wręczenie pamiątkowych indeksów studentom I roku studiów oraz ślubowanie. Po odśpiewaniu pieśni Gaudeamus Igitur przez Chór Akademicki WAT oraz zebranych uczestników inauguracji, dziekan ogłosił otwarcie roku akademickiego 2020/2021 w Wydziale Cybernetyki. Zwieńczeniem uroczystości było wystąpienie laureatów konkursów studenckich oraz wykład inauguracyjny wygłoszony przez płk. dr. inż. Mariusza Chmielewskiego, Zastępcę Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (do 30 września b.r. zastępcę dziekana Wydziału Cybernetyki).

Na zakończenie uroczystości dziekan podziękował wszystkim za obecność i życzył sukcesów w nadchodzącym roku akademickim.

Film z uroczystości dostępny jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=46k2ok4J3LU&feature=emb_logo

ZałącznikWielkość
PDF icon list_gratulacyjny_uniwersytet_warminsko-mazurski_w_olsztynie.pdf247.77 KB
PDF icon list_gratulacyjny_wegierskie_stowarzyszenie_magistrow_wat.pdf231.4 KB
PDF icon list_gratulacyjny_wyzsza_szkola_policji_w_szczytnie.pdf246.81 KB
PDF icon list_gratulacyjny_szkola_podoficerska_panstwowej_strazy_pozarnej_w_bydgoszczy.pdf332.08 KB