Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

08.10.2021

W dniu 6 października br. w Sali Kinowej Klubu Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/22 w Wydziale Cybernetyki. W uroczystości uczestniczył rektor-komendant Akademii - płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów WAT, kadra kierownicza komórek organizacyjnych WAT, nauczyciele i pracownicy Wydziału Cybernetyki, a przede wszystkim studenci, doktoranci oraz wyróżnieni absolwenci i członkowie kół naukowych. Gospodarzem uroczystości był dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, a uroczystość poprowadziła prodziekan ds. studenckich Wydziału Cybernetyki dr Joanna Piasecka.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego przez Chór Akademicki WAT oraz zebranych uczestników inauguracji, głos zabrał dziekan Wydziału Cybernetyki. Powitał zaproszonych gości oraz omówił aktualnie realizowane zadania dydaktyczne, naukowe i organizacyjne Wydziału Cybernetyki, osiągnięcia pracowników dydaktyczno-naukowych i studentów wydziału z ostatniego roku akademickiego. Następnie dziekan wydziału przyjął ślubowanie studentów I roku, a także wraz z rektorem-komendantem wręczył symboliczne indeksy wyróżnionym przedstawicielom studentów I roku.

Uroczystość inauguracji to również czas wręczenia medali kadrze wydziału.

Medal za Zasługi dla Obronności, którym nagrodzeni zostali

  • mgr Janina Lach (złoty),
  • dr inż. Dariusz Pierzchała (złoty).

Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, którym uhonorowani zostali

  • dr hab. Marek Kojdecki, prof. WAT (złoty),
  • dr inż. Jan Chudzikiewicz (srebrny),
  • dr inż. Tomasz Malinowski, prof. WAT(srebrny),
  • mgr Marta Delura (brązowy).

W tym roku, na wniosek komisji obron prac dyplomowych, 14. studentów otrzymało pamiątkowe dyplomy za najlepsze prace dyplomowe. Wyróżnienia otrzymało również 9. studentów skupionych w naukowym ruchu studenckim.

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/22 w Wydziale Cybernetyki Absolwenci 2. edycji studiów podyplomowych MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa odebrali pamiątkowe ryngrafy oraz świadectwa, które otrzymali z rąk rektora-komendanta Akademii – płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka, dziekana Wydziału Cybernetyki – dr. hab. inż. Zbigniewa Tarapatę, prof. WAT i kierownika studiów podyplomowych MBA – dr. hab. inż. Zbigniewa Zielińskiego, prof. WAT.

W imieniu społeczności studenckiej głos zabrała st. szer. Paula Wrzeszykowska, przedstawicielka Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Cybernetyki. Nie mogło również zabraknąć wystąpienia kapelana Wojskowej Akademii Technicznej ks. por. Krzysztofa Włosowicza, który jednocześnie pożegnał się z obecnymi w sali. Od dziekana wydziału otrzymał pamiątkowy ryngraf.

Zwieńczeniem uroczystości był wykład inauguracyjny wygłoszony przez prodziekana ds. naukowych Wydziału Cybernetyki prof. Janusza Furtaka pt.: „Wyzwania bezpieczeństwa w sieciach Internetu Rzeczy (IoT)”.

Na zakończenie uroczystości dziekan podziękował wszystkim za obecność i życzył sukcesów w nadchodzącym roku akademickim.

Film z uroczystości dostępny jest na kanale YouTube WAT.

Zdjęcia: Marek Nowak

ZałącznikWielkość
PDF icon list_gratulacyjny_centrum_szkolenia_strazy_granicznej.pdf171.95 KB
PDF icon list_gratulacyjny_szkola_podoficerska_panstwowej_strazy_pozarnej_w_bydgoszczy.pdf188.42 KB
PDF icon list_gratulacyjny_wydzial_transportu_politechnika_warszawska.pdf151.45 KB
PDF icon list_gratulacyjny_wyzsza_szkola_policji_w_szczytnie.pdf204.45 KB
PDF icon list_gratulacyjny_akademia_sztuki_wojennej.pdf142.25 KB