Inauguracja studiów podyplomowych MBA w r.a. 2022/2023

23.10.2022

15 października 2021r. w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego dla słuchaczy podyplomowych studiów MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

W uroczystości uczestniczyli: dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, kierownik studiów podyplomowych MBA dr inż. Grzegorz Bliźniuk oraz prodziekan ds. naukowych dr hab. inż. Janusz FURTAK, prof. WAT, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania bezpieczeństwa w sieciach Internetu Rzeczy (IoT)”.

Po powitaniu słuchaczy przez dziekana Wydziału Cybernetyki dr. hab. inż. Zbigniewa Tarapatę prof. WAT i kierownika studiów podyplomowych MBA dr. inż. Grzegorza Bliźniuka i wysłuchaniu wspomnianego wykładu inauguracyjnego, nastąpiła część organizacyjna. Studentom zostały przedstawione: Regulamin, program oraz plan studiów podyplomowych, a także harmonogram zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się. Dr inż. Grzegorz Bliźniuk zaprezentował również sylwetki wykładowców, podkreślająć, że kadrę w większości stanowią pracownicy Wydziału Cybernetyki.

To już 4. edycja prestiżowych i unikatowych studiów MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Szeregi słuchaczy studiów MBA zostały zasilone przez 22. doświadczonych, ambitnych menedżerów, których witamy w progach naszej uczelni, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W ciągu 2 semestrów słuchacze studiów podyplomowych MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem odbędą ponad 260 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia poprowadzi 14 wykładowców (pracowników WCY oraz wykładowców z innych uczelni). Studia zakończą się pod koniec czerwca 2023 przygotowaniem pracy końcowej i jej obroną.

Studia realizowane są przy współpracy z uznanymi ośrodkami zagranicznymi i krajowymi, jak Wydział DIBRIS (Department of Informatics, Bioengineering, Robotics, and Systems Engineering) Uniwersytetu w Genui, agencja NCIA (NATO Communication and Information Agency) w Hadze, DK WOC. W 3. dotychczasowych edycjach studia ukończyło 61 absolwentów, będących przedstawicielami zarówno sektora państwowego, jak i prywatnego.

foto: Marek Nowak