INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PIERWSZY ROK STUDIÓW 2 STOPNIA W R.A. 2020/2021

20.02.2021

Zapraszamy studentów I roku studiów drugiego stopnia na spotkanie organizacyjne połączone z wydaniem elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz podpisaniem umowy „uczelnia - student”, według przedstawionego harmonogramu poniżej. Miejsce stawiennictwa przed Biurem przepustek WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. Spotkania odbędą się w salach wykładowych Wydziału Cybernetyki w budynku 100. Stawiennictwo obowiązkowe, prosimy o punktualne przybycie w dniu 01 marca 2021 r. (poniedziałek):

Kierunek informatyka:

 • godz. 8:00 osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od A do P;
 • godz. 9:30 osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od R do Ż;

Kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo:

 • godz. 11:00 wszystkie osoby przyjęte na studia.

W trakcie wydawania dokumentów oraz spotkań organizacyjnych obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarno-epidemicznych (osłona twarzy i nosa, dezynfekcja rąk) oraz posiadanie własnych przyborów do pisania. 

Zaleca się, aby każda osoba zakwalifikowana na studia posiadała na spotkaniu:

 • dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem), pozwalający na jednoznaczną identyfikację.

Istotne dla studentów I roku drugiego stopnia informacje:

 1. Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 rozpoczynają się od 02.03.2021r.
 2. Rozkłady zajęć dydaktycznych na semestr letni 2020/2021 są dostępne na stronie internetowej Wydziału Cybernetyki w zakładce Studenci – Rozkłady zajęć.
 3. Oznaczenia grup studenckich pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia:
  - kierunek: informatyka
  A. WCY20IB3S4, WCY20IB4S4 – systemy informatyczne,
  B. WCY20IE2S4 – informatyczne systemy zarządzania,
  C .WCY20IM1S4 – mobilne systemy komputerowe.

  - kierunek studiów: kryptologia i cyberbezpieczeństwo 
  A. WCY20KB2S4 – bezpieczeństwo informacyjne,
  B. WCY20KC2S4 – cyberobrona,
  C .WCY20KS2S4 – systemy kryptograficzne
 4. Informacje na temat przebiegu roku akademickiego można uzyskać na stronie wydziału po zapoznaniu się z Kalendarzem Akademickim na rok 2020/21.
 5. W sprawach organizacyjnych można kontaktować się telefonicznie z Punktem obsługi studenta w Dziekanacie Wydziału Cybernetyki w godzinach urzędowania podanych na stronie internetowej, tel. 261837150, 261837065.