Informacje organizacyjne dla osób rozpoczynających pierwszy rok studiów na Wydziale Cybernetyki

16.09.2021

Zapraszamy studentów I roku studiów cywilnych stacjonarnych i niestacjonarnych na spotkanie organizacyjne połączone z wydaniem elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz podpisaniem umowy „uczelnia – student”, według przedstawionego poniżej harmonogramu. Miejsce stawiennictwa przed Biurem przepustek WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. Spotkania odbędą się w salach wykładowych Wydziału Cybernetyki w budynku 100. Stawiennictwo obowiązkowe, prosimy o punktualne przybycie.

W dniu 29 września 2021 r. (środa) studia stacjonarne:

Kierunek informatyka

 • godz. 9:00 osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od A do K;
 • godz. 10:30 osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od L do Ż.

Kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 • godz. 12:00 wszystkie osoby przyjęte na kierunek studiów;

W dniu 2 października 2021 r. (sobota) studia niestacjonarne:

Kierunek informatyka

 • godz. 8:00 wszystkie osoby przyjęte na kierunek studiów;

W trakcie wydawania dokumentów oraz spotkań organizacyjnych obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarno-epidemicznych (osłona twarzy i nosa, dezynfekcja rąk) oraz posiadanie własnych przyborów do pisania.

Wymaganym jest, aby każda osoba zakwalifikowana na studia posiadała na spotkaniu:

 • dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem), pozwalający na jednoznaczną identyfikację.

Informujemu Państwa, że:

 1. Nieobecność na spotkaniu organizacyjnym i nieodebranie legitymacji studenckiej ELS (pełniącej również funkcję przepustki) uniemożliwi osobie wejście na teren zamknięty WAT i uczestniczenie w pierwszych dniach w zajęciach programowych.
 2. Opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł należy wnieść w terminie do 5 października 2021 r. na indywidualne konto bankowe, przypisane każdemu studentowi w systemie elektronicznym USOS. Numer indywidualny konta bankowego będzie również zawarty w umowie „uczelnia – student”.
 3. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 rozpoczynają się następująco:
  • dla studentów studiów stacjonarnych - 01.10.2021 r.
  • dla studentów studiów niestacjonarnych - 02.10.2021 r.
 4. Rozkłady zajęć dydaktycznych na semestr zimowy 2021/2022 będą dostępne w serwisie intranetowym Wydziału Cybernetyki e-Dziekanat (logowanie do serwisu ze strony Wydziału Cybernetyki, identyfikator - imię i nazwisko, hasło - nr PESEL).
 5. Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych zamieszczone są na stronie Wydziału Cybernetyki WAT - www.wcy.wat.edu.pl (w zakładce „Studenci”, „Terminy zjazdów”).
 6. Informacje na temat przebiegu roku akademickiego można uzyskać na stronie wydziału po zapoznaniu się z Kalendarzem Akademickim na rok 2021/22.
 7. Należy zapoznać się z komunikatem Rektora WAT z dnia 10 września w sprawie zasad prowadzenia zajęć w roku akademickim 2021/22. Zalecamy sukcesywne śledzenie komunikatów na stronie internetowej wydziału (www.wcy.wat.edu.pl) oraz uczelni (www.wat.edu.pl).
 8. W sprawach organizacyjnych można kontaktować się telefonicznie z Punktem obsługi studenta w Dziekanacie Wydziału Cybernetyki w godzinach urzędowania podanych w tabeli poniżej, tel. +48 261 83 71 50, +48 261 83 70 65.

 9. Dzień tygodniaGodziny obsługi studentów
  Poniedziałek, Wtorek 7:45-10:00 
   13:00-15:20 
  Środapraca własna
  dziekanatu
  Czwartek 7:45-10:00 
   13:00-18:00 
  Piątek 7:45-10:00 
   13:00-15:20 
  Sobotazgodnie z terminami zjazdów
   7:30-15:30 
  w tym praca własna
   11:00-11:30 

Uwaga!

Rozwój sytuacji epidemicznej może spowodować konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych, o których studenci będą na bieżąco informowani na stronie internetowej wydziału.