Informacje organizacyjne dla osób rozpoczynających pierwszy rok studiów na Wydziale Cybernetyki

27.09.2022

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Cybernetyki odbędzie się w dniu 11.10.2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a (sala kinowa). Uroczystość immatrykulacji i złożenia ślubowania studenckiego jest doniosłym wydarzeniem w życiu każdego studenta i wymaga godnej oprawy. Uprzejmie prosimy kandydatów na studentów o przybycie w ubiorze „wyjściowym”.

Zapraszamy studentów I roku studiów cywilnych stacjonarnych i niestacjonarnych na spotkanie organizacyjne połączone z wydaniem elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz podpisaniem umowy „uczelnia – student”, według przedstawionego poniżej harmonogramu. Miejsce stawiennictwa przed Biurem przepustek WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. Spotkania odbędą się w salach wykładowych Wydziału Cybernetyki w budynku 100. Stawiennictwo obowiązkowe, prosimy o punktualne przybycie.

W dniu 28 września 2022 r. (środa) studia stacjonarne:

Kierunek informatyka

 • godz. 9:00 osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od A do K;
 • godz. 10:30 osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od L do Ż.

Kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 • godz. 12:00 wszystkie osoby przyjęte na kierunek studiów;

W dniu 1 października 2021 r. (sobota) studia niestacjonarne:

Kierunek informatyka

 • godz. 8:00 wszystkie osoby przyjęte na studia pierwszego stopnia;
 • godz. 10:00 wszystkie osoby przyjęte na studia drugiego stopnia

Wymaganym jest, aby każda osoba zakwalifikowana na studia posiadała na spotkaniu:

 • dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem), pozwalający na jednoznaczną identyfikację.

Informujemu Państwa, że:

 1. Nieobecność na spotkaniu organizacyjnym i nieodebranie legitymacji studenckiej ELS (pełniącej również funkcję przepustki) uniemożliwi osobie wejście na teren zamknięty WAT i uczestniczenie w pierwszych dniach w zajęciach programowych.
 2. Opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł należy wnieść na konto rekrutacyjne przed terminem spotkania rekrutacyjnego.
 3. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 rozpoczynają się następująco:
  • dla studentów studiów stacjonarnych - 03.10.2022 r.
  • dla studentów studiów niestacjonarnych - 01.10.2022 r.
 4. Rozkłady zajęć dydaktycznych na semestr zimowy 2022/2023 będą dostępne w serwisie intranetowym Wydziału Cybernetyki e-Dziekanat (logowanie do serwisu ze strony Wydziału Cybernetyki, identyfikator - imię i nazwisko, hasło - nr PESEL).
 5. Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych zamieszczone są na stronie Wydziału Cybernetyki WAT - www.wcy.wat.edu.pl (w zakładce „Studenci”, „Terminy zjazdów”).
 6. Informacje na temat przebiegu roku akademickiego można uzyskać na stronie wydziału po zapoznaniu się z Kalendarzem Akademickim na rok 2022/23.
 7. Należy zapoznać się z komunikatem Dziekana Wydziału Cybernetyki określającym organizację procesu dydaktycznego na naszym wydziale w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23.
 8. W sprawach organizacyjnych można kontaktować się telefonicznie z Punktem obsługi studenta w Dziekanacie Wydziału Cybernetyki w godzinach podanych w tabeli poniżej, tel. +48 261 83 71 50, +48 261 83 70 65.

 

Dzień tygodnia Godziny obsługi studentów
Poniedziałek, Wtorek  7:45-10:00 
 13:00-15:20 
Środa praca własna
dziekanatu
Czwartek  7:45-10:00 
 13:00-18:00 
Piątek  7:45-10:00 
 13:00-15:20 
Sobota zgodnie z terminami zjazdów
 7:30-15:30 
w tym praca własna
 11:00-11:30