Instytut Systemów Informatycznych – 25 lat w służbie bezpieczeństwa państwa

23.10.2019

Instytut Systemów Informatycznych (ISI) Wydziału Cybernetyki WAT obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji 18 października w Bibliotece Głównej uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja”.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki prac i projektów naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie Systemów Informatycznych na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ostatnich pięciu lat. Konferencję wzbogaciła wystawa poświęcona kluczowym osiągnięciom Instytutu z zakresu systemów informatycznych.

Prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król, otwierając konferencję, złożył serdeczne życzenia pracownikom Instytutu. Wyraził przy tym nadzieję, że spotkanie będzie nie tylko okazją do uświetnienia 25-letniego jubileuszu ISI, ale także doskonałym forum do wymiany wspólnych doświadczeń naukowych. Podczas konferencji uhonorowano jubilata wśród profesorów, prof. dr hab. inż. Andrzeja Ameljańczyka, byłego: rektora-komendanta WAT, dziekana Wydziału Cybernetyki i dyrektora Instytutu.

Spotkanie z udziałem władz uczelni, pracowników Wydziału Cybernetyki i zaproszonych gości było okazją do przypomnienia historii Instytutu oraz zaprezentowania jego obecnej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji, przypomniał, że na przestrzeni dwudziestu pięciu lat działalności ISI, profil zainteresowań naukowo-badawczych jego pracowników ewoluował wraz z rozwojem technologii informatycznych oraz potrzebami polskich Sił Zbrojnych, gospodarki narodowej i administracji publicznej. Zgodnie z założeniami w obszarze zainteresowań Instytutu znalazły się zagadnienia badawcze dotyczące systemów operacyjnych i złożonych, baz danych, analiz i projektowania algorytmów, modelowania funkcji i procesów oraz zagadnienia modeli i metod wytwarzania profesjonalnych aplikacji.  „Pod koniec lat dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku w Instytucie zaczął być bardzo widoczny profil związany z systemami symulacyjnymi, w szczególności symulatorami pola walki oraz systemami wspomagania dowodzenia, szczególnie w obszarach szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Początki tych zainteresowań sięgają systemu NetMob. Był to symulator taktycznej sieci łączności realizowany na zamówienie Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu oraz MSCombat – symulator pola walki szczebla kompania-brygada z elementami sieci łączności, zabezpieczenia logistycznego wojsk” – przypomniał w swoim wystąpieniu dyrektor.

Dla Instytutu przełomem okazał się początek XXI wieku, kiedy to ISI realizował, na zlecenie Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, jak dotychczas największe swoje zadanie. Był nim system symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego wojsk pk. „Złocień”, wdrożony później w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz system ekspercki Zautomatyzowane Narzędzia Wspomagania Decyzji pk. „Guru”.

Od prawie 10 lat, drugim bardzo ważnym filarem naukowo-badawczym Instytutu są systemy symulacyjne i wspomagania decyzji medycznych. Oba te obszary zostały zaprezentowane podczas konferencji. Przedstawiono również wyniki prac związanych z modelami i metodami wykorzystywanymi podczas projektowania i eksploatacji systemów informatycznych.

Instytut Systemów Informatycznych powstał w 1994 roku na bazie dwóch katedr – Katedry Programowania Komputerów oraz Katedry Badań Operacyjnych. Misję tworzenia Instytutu powierzono dr hab. inż. Tadeuszowi Nowickiemu, pełniącemu wcześniej funkcję zastępcy szefa Katedry Badań Operacyjnych. W Instytucie zorganizowano trzy zakłady: Programowania Komputerów, którym kierował por. dr inż. Marek Deutsch, Zakład Projektowania Systemów Informatycznych – kierownikiem był płk dr inż. Gustaw Konopacki i Zakład Informatycznych Systemów Wspomagania Decyzji, którego kierownikiem został mjr dr inż. Andrzej Najgebauer. Ponadto utworzono Laboratorium Systemów Informatycznych, którym kierował dr inż. Wiesław Barcikowski. Na przestrzeni lat zmieniała się struktura naukowa i organizacyjna ISI.

Obecnie Instytut zatrudnia blisko 70 osób: pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych i jest jednym z największych instytutów badawczych Wojskowej Akademii Technicznej. ISI tworzy 5 zakładów: Inżynierii Oprogramowania, Inżynierii Systemów Informatycznych, Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji, Informatycznych Systemów Zarządzania, Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia oraz trzy laboratoria specjalistyczne. Kształcenie prowadzone jest w systemie dziennym i zaocznym na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na kierunkach: informatyka, informatyka w medycynie oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo, w specjalnościach: inżynieria systemów, systemy informatyczne, informatyczne systemy zarządzania, inżynieria diagnozowania medycznego, informatyczne systemy zarządzania w medycynie, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo systemów informatycznych. Prowadzone są również zajęcia dla doktorantów, a także na studiach podyplomowych oraz kursach specjalistycznych. Pracownicy naukowi Instytutu uczestniczą jako eksperci merytoryczni, między innymi w pracach zespołów powoływanych przez stronę rządową, w tym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, są członkami towarzystw naukowych. Pracownicy ISI pełnili funkcje prorektorów WAT i dziekanów Wydziału Cybernetyki. Instytut wypromował dotąd ponad 1300 magistrów, 700 inżynierów i ponad 100 doktorantów. Na przestrzeni 25 lat zespoły naukowe i naukowo-dydaktyczne ISI zrealizowały ponad 50 projektów, wykonały liczne badania, analizy i ekspertyzy z zakresu swoich specjalności. Instytut współpracuje lub współpracował m.in. z Instytutem Badań Systemowych PAN, AGH w Krakowie, SAS Institute Polska, WIHiE, WIM, Biurem Informacji Kredytowej, Politechniką Warszawską, Politechniką Białostocką, UKSW w Warszawie, De Montfort University w Wielkiej Brytanii, Chicago-Kent College of Law, University of Edinburgh, Imperial College – Londyn, Shell – Holandia oraz z wieloma firmami z branży IT.

Anna Ambroziak

Air Jordan VI Low