Inteligentne maszyny w siłach zbrojnych

27.11.2020

Zapraszamy do lektury artykułu ppłk dr inż. Rafała Kasprzyka, który ukazał się w najnowszym numerze Przeglądu Sił Zbrojnych (6/2020).  

Numer został w całości poświęcony analizie środowiska bezpieczeństwa prowadzonej pod kryptonimem Nowe Urządzenie Polskie NUP 2X35. W numerze znalazły się artykuły poruszające takie obszary środowiska bezpieczeństwa jak: geopolityka, ekonomia, zmiany społeczne, środowisko naturalne czy rozwój technologii.

Artykuł ppłk Rafała Kasprzyka w sposób syntetyczny przedstawia zasady budowy "inteligentnych" maszyn, wyzwania związane z wykorzystaniem tychże maszyn oraz  możliwe zastosowania.

W imieniu autora zapraszamy do lektury. Wersja elektroniczna artykułów jest dostępna na stronie internetowej „Przeglądu Sił Zbrojnych”.