Jak oszczędzić czas w projekcie badawczym?

16.10.2020

Kierownik projektu odbiera mniej telefonów dziennie, grupa naukowców porozumiewa się w jasny i prosty sposób, prawa autorskie są zabezpieczone, a wyniki badań chronione – w ramach narzędzia informatycznego do prowadzenia grantów i projektów badawczych. Takie narzędzie testuje Wojskowa Akademia Techniczna. W przyszłości ma ono służyć naukowcom na innych uczelniach. Użytą tutaj technologię wykorzystują m.in. Massachusetts Institute of Technology, Uniwersytet w Oksfordzie oraz Uniwersytet Stanforda.

INTRANET SZYTY NA MIARĘ DLA GRUP BADAWCZYCH

TaskCtrl ma podnieść efektywność pracy naukowej. Jest to uproszczony „intranet” dla badaczy realizujących wspólny projekt. Uwzględnia specyfikę prowadzenia grantu. Może też być wykorzystany w zespołach interdyscyplinarnych – od biologii poprzez nauki społeczne, do nauk ścisłych. Właśnie uruchomiony został program pilotażowy, w ramach którego TaskCtrl mogą testować – na darmowej licencji – grupy badawcze z różnych wydziałów WAT.

Od strony informatycznej TaskCtrl stworzyło dwóch pracowników Wydziału Cybernetyki WAT.

Dr inż. Paweł Moszczyński oraz mgr inż. Michał Kapałka podkreślają, że narzędzie wykorzystuje technologię Drupal – używaną przez 71 ze 100 topowych uniwersytetów na świecie.

Nad narzędziem TaskCtrl pracowali również naukowcy z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT. Grupa dra inż. Jarosława Wróbla udowodniła, że można uniknąć wielokrotnego powtarzania tej samej informacji wielu osobom i ograniczyć omawianie bieżących zadań na spotkaniach.

„Dla mnie pierwszym miernikiem efektywności tego narzędzia było mniej odebranych telefonów w ciągu dnia. Najczęściej wykonawcy projektu traktują kierownika jako węzeł informacyjny. Musi on prowadzić ogromną liczbę rozmów, jego czas na pracę nad kwestiami ściśle naukowymi jest bardzo ograniczony przez konieczność zbierania i propagowania informacji” – tłumaczy dr inż. Jarosław Wróbel.

Każdy członek zespołu, rozpoczynając pracę w TaskCtrl, otrzymuje swój indywidualny pulpit. Widzi tylko te wątki, które go dotyczą, nie rozprasza się wszystkimi aspektami projektu. Kierownik i wykonawcy mogą grupować zadania w wątki i przypisywać im skalę ważności, tzw. wagi. Narzędzie zastępuje maile – spraw nie trzeba odszukiwać w skrzynce pocztowej, wszystkie znajdują się w jednym miejscu.

SYSTEMY KORPORACYJNE ZBYT SKOMPLIKOWANE

W wielu instytucjach i korporacjach działają zaawansowane systemy pracy wewnętrznej. Aby je dostosować do potrzeb małej grupy naukowców, potrzebny jest duży wysiłek, żeby wszystko odpowiednio skonfigurować. „Zespoły badawcze potrzebują narzędzi na tyle prostych, by nawet student, który dołącza do grupy jako dyplomant, mógł w ciągu jednego dnia opanować poruszanie się w tym narzędziu. Wystarczy minimalna funkcjonalność, żeby efektywność pracy gwałtownie wzrosła” – zapewnia dr Wróbel.

W pracach naukowych i przygotowywaniu publikacji istotna jest kwestia praw autorskich. Ważne jest też, kto w pierwszej kolejności będzie miał dostęp do danych i wyników analiz, które mogą stać się podstawą patentu albo wzoru użytkowego. W naukach technicznych rozwijanych blisko przemysłu, jednym z priorytetów jest dbanie o bezpieczny przepływ informacji. Dział Informatyki WAT zapewnia zasoby serwerowe do pracy TaskCtrl.

Pełna wersja artykułu w cyklu: Nauka i technologia

Karolina Duszczyk

fot. Paweł Moszczyński, Michał Kapałka, Sebastian Jurek