Jubileuszowy zjazd absolwentów WCY rocznik 1970

19.07.2021

W lipcu br. odbył się od dawna planowany i przekładany ze względu na pandemię jubileuszowy zjazd absolwentów Wydziału Cybernetyki rocznik 1970. Rocznik wyjątkowy, ponieważ jego absolwenci byli pierwszymi podchorążymi wypromowanymi przez Wydział Cybernetyki na stopień oficerski. O spotkaniu, w którym udział wzięło ponad 30 osób, Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów (KOZA) napisał:

Jubileuszowy - „Złote Gody” - zjazd absolwentów Wydziału Cybernetyki organizowany przez rocznik ’70 odbył się z rocznym opóźnieniem spowodowanym pandemią, ale z pełnym sukcesem. 10 lipca 2021 roku w zjeździe uczestniczyło ponad 30 osób, co jest dowodem ich szczególnego przywiązania do Alma Mater oraz swojego rodzimego Wydziału Cybernetyki, który trwa także niewzruszenie od ponad 50-ciu lat. Zjazd był co prawda opóźniony, ale za to odbył się w 70 rocznicę powstania Wojskowej Akademii Technicznej. Swoją obecnością - oprócz absolwentów naszego i innych roczników – zjazd zaszczycili:

  • dziekan WCY: prof. WAT dr hab. inż. Zbigniew Tarapata,
  • były dziekan WCY: prof. dr hab. inż. Marian Chudy,
  • zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki płk dr inż. Rafał Kasprzyk,
  • prodziekan Wydziału Cybernetyki ds. kształcenia i rozwoju dr inż. Dariusz Pierzchała.

Deklarowali także swój udział nasi Wychowawcy i Nauczyciele: dr inż. Henryk Burlaga, dr inż. Wacław Drzymała oraz mgr inż. Witold Wojdyłło, ale różne przeszkody nie pozwoliły Im przybyć na naszą uroczystość. Szczególnie ciepłe pozdrowienia i życzenia w rozmowie telefonicznej skierował do Uczestników zjazdu dr inż. Henryk Burlaga.

Zjazd rozpoczął się na terenie Akademii w Sali Senatu od powitania Gości i Uczestników przez przewodniczącego Komitetu Zjazdowego kol. Janusza Raczkiewicza. Następnie głos zabrał dziekan Wydziału Cybernetyki prof. WAT dr hab. inż. Zbigniew Tarapata i powitał Uczestników zjazdu w imieniu Władz Wydziału i Uczelni oraz przedstawił główne osiągnięcia i perspektywy rozwoju Wydziału. Podziękował także Uczestnikom zjazdu za stałą i silną więź z Wydziałem. Podkreślił również wyjątkowość Rocznika 1970, co znalazło swoje potwierdzenie w wydaniu, z Jego dużym wsparciem, książki jubileuszowej pt. „50 lat minęło… Retrospekcje absolwentów Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej rocznik 1970”, którą obdarował wszystkich Uczestników zjazdu.

Dziekan Wydziału Cybernetyki wręczył Pani Krystynie Grochulskiej Medal Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki WAT przyznany pośmiertnie Jej Małżonkowi.

Organizatorzy zjazdu KOZA (Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów) złożyli podpisy w Księdze Pamiątkowej WAT pod wpisem o treści:

„Absolwenci Wydziału Cybernetyki,
zgromadzeni na jubileuszowym zjeździe rocznika 1970 w 50-lecie ukończenia studiów, odnoszący się zawsze i wszędzie z wielką atencją do swojej Alma Mater, 
z wyrazami wdzięczności i nadziei, że mogą być wieczną cząstką 
tej Wielkiej Wspólnoty.
                              VIVAT  ALMA  MATER

Uczestnicy zjazdu tradycyjnie potwierdzili swą obecność na zdjęciach grupowych, w tym w specjalnych koszulkach zjazdowych.

W drugiej części tzw. biesiadnej, której organizatorem był kol. Piotr Zaskórski, uczestniczyli również Jego Magnificencja Komendant-Rektor WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak oraz zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki płk dr inż. Rafał Kasprzyk. W swoim wystąpieniu pogratulował on Uczestnikom Jubileuszu wytrwałości oraz podziękował za silny związek z naszą ALMA MATER. Potem oddano się wspomnieniom o początkach Wydziału w zderzeniu z uzyskanymi z prezentacji dziekana informacjami o chwili bieżącej. Przypomniano definicję cybernetyki oraz powstanie Wydziału Cybernetyki w 1968 roku i fakt, że byliśmy drugim rocznikiem absolwentów (mgr. inż.) wypromowanych na tym Wydziale, a zaczynający spośród nas w 1965 roku naukę w WAT jako podchorążowie stali się pierwszymi wypromowanymi na stopień oficerski pod skrzydłami WCY.

Biesiada obfitowała w wiele osobistych wspomnień, niektóre z nich zostały utrwalone w książce, inne przekazane bezpośrednio lub jako nagrania, które prezentował wodzirej zjazdowy Tolek Kawecki. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć, ponad 30 zjazdowiczów zasiadło do suto nakrytego stołu w restauracji „Krasnodwór”. Wszyscy Uczestnicy za swoje wspomnienia nagradzani byli gromkimi brawami i pamiątkowymi koszulkami. Grały nam wspaniałe zespoły (The Shadows, The Beatles, Czerwone Gitary i inne ) oraz śpiewali najlepsi soliści świata (m.in. Louis Armstrong). Nie mogliśmy się rozstać i nawspominać. Ale w końcu nadszedł czas pożegnania. I teraz oczekujemy na kolejne zjazdy, ale w cyklu rocznym, bo czas goni.

Kierownictwo Wydziału Cybernetyki i KOZA niezmiernie gorąco dziękują wszystkim Uczestnikom zjazdu, zarówno tym, którzy byli obecni ciałem, jak i tym, którzy towarzyszyli nam duchem z różnych części Ziemi i niestety całego kosmosu. Składamy również wyrazy wdzięczności tym osobom, które były zaangażowane w przygotowanie zjazdu i które czuwały nad jego sprawnym przebiegiem.

 

Do kolejnego spotkania!!!
Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów Rocznika-1970 („KOZA”) w składzie
Janusz Raczkiewicz - przewodniczący
Andrzej Chojnacki,  Antoni Kawecki, Andrzej Lajourdie, Marian Mańkowski, Tomasz Michałowski,  Piotr Zaskórski

 

Uczestnikom zjazdu życzymy wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia.