Kategoria naukowa B+ w ewaluacji dyscyplin naukowych za lata 2017-2021

01.08.2022

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki nr 89/203/2022 z dnia 28.07.2022 r. dyscyplinie naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja reprezentowanej na WAT przez przedstawicieli Wydziału Cybernetyki oraz Wydziału Elektroniki przyznano kategorię naukową B+ w ewaluacji dyscyplin naukowych za lata 2017-2021. Jest to dowodem wysokiego poziomu prowadzonych badań naukowych na WAT w tej dyscyplinie, zarówno jeżeli chodzi o publikacje naukowe, realizację projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, jak i ocenę wpływu społecznego badań naukowych. Jednocześnie przyznanie kategorii naukowej B+ umożliwia utrzymanie uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych oraz wspomnianej dyscyplinie przez Radę Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja WAT. Przewodniczącym Rady jest dziekan Wydziału Cybernetyki.