Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT - bieżąca organizacja procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki

15.10.2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, zaleceniami Rektora WAT oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego Dziekan Wydziału Cybernetyki wprowadza do odwołania model zdalny dla wszystkich form zajęć prowadzonych w Wydziale Cybernetyki.

Na terenie Wojskowej Akademii Technicznej zaleca się bezwzględnie przestrzegać wytycznych sanitarno-higienicznych. Należy ograniczyć do niezbędnego narady i spotkania oraz kontakty z osobami spoza grona współpracowników. Przebywanie w pomieszczeniach Akademii i przemieszczanie pieszo osób powinno odbywać się z zachowaniem dystansu nie mniejszego niż 1,5 m. Należy stosować zasadę zakrywania ust i nosa a jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta, należy zachować bezwzględnie odstęp co najmniej 1,5 m.

W procesie dydaktycznym może brać udział wyłącznie zdrowa osoba, bez objawów wskazujących na zachorowanie wywołane przez wirusa SARS-CoV-2 Covid-19. Pracownicy, nauczyciele, studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub wiadomością e-mail Dziekana Wydziału Cybernetyki o podejrzeniu zachorowania wskutek wirusa SARS-CoV-2 bądź objęcia kwarantanną.