Komunikat o możliwości przeniesienia na II rok studiów wojskowych

30.05.2022

Uwaga! Rekrutacja trwa do 1 lipca 2022r.

Zgodnie z rozporządzeniem MON, chętni studenci studiów cywilnych WAT, mają możliwość uczestniczenia w procesie przeniesienia na drugi rok jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na oficerów, tzw. studiów wojskowych. Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-wojskowe-przeniesienie-na-studia-wojskowe/
Osoby zainteresowane, powinny (zgodnie z rozporządzeniem MON) w terminie do 14 dni po ogłoszeniu przez rektora-komendanta informacji o przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego na wolne miejsca, zarejestrować się na stronie https://irk.wat.edu.pl/pl/ w odpowiedniej zakładce (kod dostępu przesłany osobnym mailem) oraz złożyć dokumenty dostępne do wydrukowania w IRK:

  • wniosek o powołanie do służby wojskowej wraz z kwestionariuszem osobowym,
  • ankietę osobową,
  • zgodę na przeprowadzenie wobec siebie postepowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • zaświadczenie o odbywaniu studiów wypełnione uzyskanymi dotychczas wynikami (średnia, punkty ECTS) i podpisane w dziekanacie.

Do wniosku należy dołączyć inne wymagane dokumenty:

  • życiorys w formie opisowej (podpisany i opatrzony datą),
  • kopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  • skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał).

Kierunki, na których wystąpiły wolne miejsca, udostępnione są dla zainteresowanych po dokonania zgłoszenia w IRK.
Zapraszamy do rozważenia możliwości przeniesienia na drugi rok studiów „wojskowych”.