Komunikat w sprawie funkcjonowania dziekanatu od dnia 14 września 2020 r.

14.09.2020

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WAT nr 43/RKR/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz uwzględniając rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące COVID-19, a także mając na uwadze bezpieczeństwo całej społeczności Wydziału Cybernetyki kontynuuje się następujący tryb pracy Dziekanatu:

  • nadal obowiązuje ograniczenie kontaktów bezpośrednich zalecany kontakt telefoniczny oraz mailowy tel. +48 261 837 150, +48 261 837 065 (dziekanat.wcy@wat.edu.pl), 
  • zaświadczenia oraz inne dokumenty dla studentów i absolwentów będą wysyłane pocztą lub drogą elektroniczną. Prosimy zamawiać telefonicznie lub mailowo: dziekanat.wcy@wat.edu.pl. W treści wskazać adres do wysłania,
  • ograniczenia nie mają wpływu na bieżące funkcjonowanie Dziekanatu. Rekomendujemy śledzenie komunikatów na stronie internetowej WCY. W ważnych sprawach, wymagających wizyty osobistej w dziekanacie obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.