KOMUNIKAT Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Cybernetyki

20.12.2020

w sprawie zgłaszania kandydatów do Uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich

  1. Komisja Wyborcza Wydziału Cybernetyki informuje o uruchomieniu procedury wyborczej do Uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich.
  2. Do Uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich z podstawowej jednostki organizacyjnej zostaje zgłoszonych po dwóch kandydatów (jeden kandydat zatrudniony w grupy profesorów oraz jeden kandydat z pozostałych nauczycieli akademickich. 
  3. Zgłoszenia kandydatów w obu grupach NA, w formie papierowej lub skanów należy składać/przesyłać do sekretarza WKW w terminie do 23 grudnia 2020 r. do godz. 12.00 (pok.270/S lub adres mailowy: adam.kutyla@wat.edu.pl).

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU CYBERNETYKI

ZałącznikWielkość
Plik wzor_zgloszenia_kandydata.docx14.52 KB