Konkurs Młodych Mistrzów

01.02.2023

Uroczystość wręczenia nagród w Ogólnopolskim, Międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów odbyła się 27 stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wśród laureatów i wyróżnionych znalazło się wielu studentów i absolwentów Wydziału Cybernetyki.

Wyróżnieniem specjalnym Rada Programowa i Oddział Mazowiecki nagrodzili Pawła Nosażewskiego z WCY za pracę „Symulator maszyny Turinga do zastosowań dydaktycznych”.
Nagrodę Specjalną Narodowego Banku Polskiego otrzymał Dominik Marchewka z WCY za pracę "Komputerowe metody analizy sieci komunikacji miejskiej”.
Nagrodę Specjalną NASK PIB otrzymał Kacper Kukuła z WCY za pracę "Metoda detekcji i neutralizacji wybranych ataków klasy ransomware".
Nagrodę Spacjalną Fundacji Rozwoju Informatyki otrzymał Mateusz Domański z WCY za pracę "Środowisko programowe do wyszukiwania społeczności w grafach".

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie Forum Teleinformatyki.
Lista prac wyróżnionych w ramach sesji „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, cyfrowa modernizacja Polski” na XXVIII Forum Teleinformatyki.

Konkurs towarzyszył sesji Forum Młodych Mistrzów – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, „Cyfrowa modernizacja Polski” i organizowany jest przez Radę Programową Forum Teleinformatyki.

 

foto: biztech.pl