Konkurs o nagrodę im. Mariana Rejewskiego

21.12.2021

Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii, pod przewodnictwem Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karola Molendy, nagrodziła cztery prace w I kategorii (prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie) oraz trzy rozprawy doktorskie (kategoria II). W obu kategoriach zostały przyznane również wyróżnienia.

Do konkursu zgłoszono 42 prace, a łączna pula nagród wynosiła 43 000 zł.

Laureatów konkursu wyłoniła kapituła w skład której zasiadali:

  • przewodniczący kapituły - Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - gen. bryg. Karol MOLENDA,
  • Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego WP - płk Piotr CHODOWIEC,
  • Dyrektor Zarządu VI Służby Kontrwywiadu Wojskowego - ppłk Borys IWASZKO,
  • Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego - dr inż. Marek RÓŻYCKI,
  • Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Szef CSIRT MON - ppłk Łukasz JĘDRZEJCZAK.

W kategorii I trzy pierwsze miejsca zajęli studenci z Wydziału Cybernetyki. W katagorii II miejsce drugie zajął doktorant z Wydziału Cybernetyki.

W kategorii I nagrody otrzymali:

I nagroda - Pani Kalina Pilc za pracę magisterską pt. „Badanie statystyczne ujawnień podatności oprogramowania w cyklach życia oprogramowania wybranych klas, na podstawie list CVE”, napisaną pod kierunkiem prof. Adama E. Patkowskiego,

II nagroda - Pan Piotr Ciećwierz za pracę inżynierską pt. „Środowisko programowe do analizy aktywności botów społecznych”, napisaną pod kierunkiem płk.dr. inż. Rafała Kasprzyka,

III nagroda – Pan Michał Kozłowski za pracę magisterską pt. „Koncepcja adaptacyjnego mechanizmu cyberobrony z wykorzystaniem uczenia maszynowego”, napisaną pod kierunkiem ppłk. dr. inż. Rafała Kasprzyka oraz Pani Elwira Socha za pracę magisterską pt. „Wspomaganie analizy ryzyka utraty tajności zasobu informacyjnego”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Lidermana.

Wyróżniono także pracę dyplomową Pani Ewy Piwowarskiej pt. „Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Bogdana Fischera, prof. UP.

W kategorii II za najlepszą rozprawę doktorską przyznano:

I nagrodę - Panu Jarosławowi Wojtuniowi za rozprawę doktorską pt. „Efektywne metody skrytej synchronizacji akustycznych kanałów steganograficznych”, napisaną pod kierunkiem płk dr. hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego, prof. WAT oraz ppłk dr inż. Jerzego Dołowskiego,

II nagrodę - Panu Pawłowi Augustynowiczowi za rozprawę doktorską pt. „Efektywne badanie nieprzywiedlności wielomianów binarnych o szczególnych postaciach”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Andrzeja Paszkiewicza;

III nagrodę - Pani Sylwii Gliwie za rozprawę doktorską pt. „Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Waldemara Kitlera oraz dr. Andrzeja Kozłowskiego.

Wyróżnienie otrzymała rozprawa Pana Michała Sieka pt. „Analiza systemowa i prognozowanie stanu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni”, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Sienkiewicza.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Wiecej informacjo oraz regulamin Kapituły znajdują się na stronie Cyber.mil.pl