Konkurs sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie w łączności

22.12.2021

Praca dyplomowa pt. „Antagonistyczne uczenie maszynowe jako zapowiedź wojen na algorytmy” napisana przez Łukasza Tymoszuka, decyzją Kapituły Konkursu Ministra Obrony Narodowej na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa, zajęła pierwsze miejsce w kategorii I. Praca powstała pod kierunkiem płk. dr. inż. Rafała Kasprzyka.

Serdecznie gratulujemy!

Kategorie konkursu

Konkurs przeprowadzany był w czterech kategoriach:

I. konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu sztucznej inteligencji, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

II. konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

III. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

IV. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Kto mógł uczestniczyć w konkursie

Uczestnikami Konkursu w kategorii I i II mogły być osoby, które obroniły pracę inżynierską lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - nie wcześniej niż 1 października 2018 r. Uczestnikami Konkursu w kategorii III i IV mogą być osoby, które obroniły rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora - nie wcześniej niż 1 października 2018 r.

Nagrody Suma nagród w Konkursie wynosiła 86 000 zł.

Nagrodami w I i II kategorii były: I nagroda – 8 000 zł, II nagroda – 5 000 zł, III nagroda – 3 000 zł

Nagrodami w III i IV kategorii były: I nagroda – 12 000 zł, II nagroda – 9 000 zł, III nagroda – 6 000 zł

Więcej informacji: Ministerstwo Obrony Narodowej