Locked Shields 2022

28.04.2022

W dniach 19-22 kwietnia 2022 roku po raz kolejny odbyły się największe i najbardziej zaawansowane technicznie ćwiczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa na świecie - Locked Shields.

Ćwiczenia te mają formę współzawodnictwa zespołowego w zabezpieczaniu dostarczonego przez organizatorów środowiska teleinformatycznego oraz późniejszym odpieraniu trwających dwa dni ataków cybernetycznych. W tym roku środowisko składało się z ponad 200 różnych systemów, w tym również systemów obsługujących elektrownie czy sieci wodociągowe.

Rywalizowały ze sobą 24 zespoły. Ich działania były oceniane na różnych płaszczyznach, między innymi: dostępności i użyteczności systemów przekazanych po opiekę, wykrywania i odpierania ataków cybernetycznych, wyników analizy po-włamaniowej, raportowania o wykrytych zdarzeniach oraz sposobie informowania mediów i społeczeństwa o występujących problemach.

W tym roku zespół polsko-litewski składający z się z ponad 100 specjalistów, dowodzony przez oficera z NCBC, w kategorii generalnej wywalczył II miejsce. Pracownicy Wydziału Cybernetyki: mgr inż. Łukasz Skibniewski oraz mgr inż. Maciej Walczak po raz kolejny uczestniczyli w tych ćwiczeniach. Łukasz Skibniewski odpowiadał wdrażanie mechanizmów kryptograficznych do protokołów sieciowych, a Maciej Walczak był odpowiedzialny za konfigurację oraz utwardzanie systemów z rodziny Linux. W zespole można było też spotkać wielu absolwentów Wydziału Cybernetyki.