Medale dla projektów Wydziału Cybernetyki na 13 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków

04.11.2019

Ponad 200 innowacyjnych rozwiązań w 12 kategoriach, poczynając od ekologii i ochrony środowiska poprzez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do projektów medycznych zostało zaprezentowanych na 13 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2019, która odbyła się w dniach 14 – 16 października na Politechnice Warszawskiej. Honorowy patronat nad ekspozycją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W wydarzeniu już po raz dziewiąty wzięli udział pracownicy i studenci Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Zaprezentowane przez nich wyniki projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych realizowanych w Wydziale zostały docenione przez komisję konkursową IWIS 2019 i uhonorowane medalami.

Wśród nagrodzonych projektów Wydziału Cybernetyki znalazły się:

  • Clinical Trials Assistant – Sensoryczny system nadzoru badań klinicznych oraz analizy i oceny efektywności leczenia schorzeń neurologicznych – wyróżniony złotym medalem. Autorami projektu są: płk dr inż. Mariusz Chmielewski, mgr inż. Paweł Pieczonka, mgr inż. Tomasz Gutowski, mgr inż. Damian Frąszczak, mgr inż. Dawid Bugajewski, inż. Tomasz Prokopowicz, Sylwia Sławińska i Piotr Witowski.
  • Algos – analityczna aplikacja sensoryczna oceny bólu i stanów psychofizycznych pacjentów cierpiących na chroniczne stany bólowe w chorobach przewlekłych i terminalnych. Projekt zdobył srebrny medal. Jego autorami są: płk dr inż. Mariusz Chmielewski, Sylwia Sławińska, Filip Głowacki i Piotr Witowski.
  • Zintegrowane wirtualne środowisko szkolenia żołnierzy i funkcjonariuszy z wykorzystaniem symulatorów wirtualnych i rozszerzonej rzeczywistości autorstwa zespołu Wydziału Cybernetyki. Projekt został uhonorowany platynowym medalem.
  • Usługi analityczne i wspomaganie decyzji w dziedzinie zagrożeń czynnikami masowego rażenia systemu WAŻKA – wyróżnione srebrnym medalem. Autorzy projektu: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, płk dr inż. Mariusz Chmielewski, dr inż. Dariusz Pierzchała, dr inż. Wojciech Kulas, dr inż. Jarosław Rulka, dr inż. Rafał Kasprzyk, mgr inż. Michał Dyk, mgr inż. Krzysztof Chlebicki, mgr inż. Krzysztof Mierzejewski, mgr inż. Damian Frąszczak, mgr inż. Krystyna Więcka, mgr inż. Olena Kuzmenko i inż. Jakub Rzepiński.

IWIS to największa w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie wystawa międzynarodowa, promująca osiągnięcia naukowe, wynalazki i innowacje. Podczas tegorocznej edycji zaprezentowano wynalazki z ponad 80 instytucji naukowych, uczelni i szkół m.in. z Rumunii, Kanady, Chorwacji, Rosji, Węgier, Mołdawii, Indonezji, Iranu, Iraku, Tajwanu, Sudanu, Malezji, Tajlandii i Turcji. Wystawa ma na celu pomóc polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w zaprezentowaniu osiągnięć nauki i techniki, jak również stworzyć możliwość zawiązywania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców, czego następstwem ma być wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do przemysłu. Warto podkreślić, że niemniej istotnym celem wystawy jest krzewienie u młodzieży postaw wynalazczych i innowacyjnego postrzegania świata, które są motorem napędowym w podejmowaniu nowych wyzwań.

Wystawa została zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, działających przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską. Wśród patronatów tegorocznej edycji znaleźli się m.in.: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych, Warszawska Izba Gospodarcza.

Air Jordan