Nagroda główna dla Młodych Mistrzów z WCY

14.03.2019

11 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji z udziałem Pana Ministra Marka Zagórskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród Laureatom Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów, który został zorganizowany w ramach XXIV edycji Forum Teleinformatyki. Tematyką wiodącą w tegorocznym konkursie były: „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” oraz „Problemy cyfrowej Polski”.

W spotkaniu, oprócz prowadzącego całą uroczystość prof. WAT Bolesława Szafrańskiego przewodniczącego Rady Programowej Forum Teleinformatyki oraz laureatów konkursu, udział wzięli opiekunowie naukowi nagrodzonych prac, członkowie jury oraz przedstawiciele fundatorów nagród w poszczególnych kategoriach konkursowych. Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w uroczystości reprezentowali prof. WAT Andrzej Chojnacki - kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie informatyka oraz dr inż. Mariusz Chmielewski – zastępca dziekana. Studenci i doktoranci, których prace zostały zakwalifikowane do finału konkursu, zostali  zaproszeni na koszt organizatora konkursu do nieodpłatnego udziału w całym forum i ponadto uzyskali prawo ubiegania się o nagrody w następujących kategoriach konkursowych:   

  • „Najlepsza merytorycznie praca” – nagroda Rady Programowej Forum Teleinformatyki i Oddziału Mazowieckiego PTI,
  • „Najlepsza praca z zakresu informatyzacji administracji publicznej” – nagroda specjalna ministra właściwego ds. informatyzacji,
  • „Najlepsza praca zakresu ochrony danych osobowych” – nagroda specjalna Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • „Praca o największym pierwiastku algorytmicznym” – nagroda Fundacji Rozwoju Informatyki,
  • „Najlepsza praca z zakresu aspektów ekonomicznych informatyzacji” – nagroda Narodowego Banku Polskiego,
  • „Poza horyzont …” - nagroda Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego
  • „Najlepiej pod względem oratorskim przedstawiona praca” – nagroda przewodniczącego Jury Konkursowego.

Tradycyjnie w konkursie wzięli udział przedstawiciele studentów i doktorantów Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej uzyskując 20 wyróżnień i kwalifikacje do finału konkursu. Spośród tych prac przedstawiciele WAT zostali laureatami konkursu w następujących kategoriach (poniżej stosowne fragmenty protokołu jury):

Laureaci otrzymali stosowne dyplomy oraz nagrody. Opiekunami autorów tych prac byli odpowiednio dr inż. Mariusz Chmielewski i dr inż. Rafał Kasprzyk, którzy również zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Na zakończenie minister cyfryzacji Marek Zagórski w szerszej wypowiedzi pogratulował laureatom i ich opiekunom osiągniętego sukcesu, wyraził swoje zdecydowane poparcie dla organizacji tego rodzaju konkursu i zaprosił organizatorów oraz przyszłych laureatów do siedziby Ministerstwa Cyfryzacji na kolejną taką uroczystość, po rozstrzygnięciu konkursu w ramach tegorocznego XXV Forum Teleinformatyki.

Zgłoszenia w obecnej edycji konkursu przyjmowane są do 10 maja 2019 r.

adidas Laufschuhe und Laufbekleidung kaufen