Nagroda im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych informatyków

31.05.2022

Fundacja Kościuszkowska ogłosiła XVIII edycję Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych młodych naukowców, mających wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Nagroda została ustanowiona przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą w 2005 r. i upamiętnia Witolda Lipskiego, który był pionierem polskiej informatyki, wybitnym uczonym o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych.  

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach:

 • teoretyczne aspekty informatyki,
 • zastosowania informatyki.  

Wysokość nagrody w XVIII edycji wynosi 50 000 zł w każdej kategorii.
Nagroda może zostać przyznana wyłącznie osobom, które:

 • mają wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki
 • mają obywatelstwo polskie i mieszkają na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • nie są laureatami nagrody we wcześniejszych edycjach konkursu
 • do dnia 31 grudnia 2021 r. nie ukończyły 35 roku życia (granica ta ulega przedłużeniu 
 • o czas, jaki osoba zgłaszająca się do konkursu przebywała przed ukończeniem 35 roku życia na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym)
 • w dniu składania zgłoszenia do konkursu są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 24 miesięcy.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez formularz znajdujący się pod linkiem: https://form.jotform.com/forms5000/Nagroda_Lipskiego_formularz
Do zgłoszenia należy dołączyć wyłącznie w formie elektronicznej opinię / list rekomendacyjny pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki oraz następujące załączniki:

 • życiorys kandydata (CV)
 • krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej
 • listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym
 • krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych
 • najważniejsze publikacje (nie więcej niż 5)
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu kryterium, o którym mowa w paragrafie 2 pkt. 3 i 4 regulaminu
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenia do konkursu można wysyłać do 12 czerwca 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 października 2022 r.

Informacje o nagrodzie znajdują się na stronie Nagroda im Lipskiego: https://kfpoland.org/Nagroda-im-Lipskiego
Pytania prosimy kierować do sekretarza Kapituły Celiny Imielińskiej  e-mail: celina.imielinska@gmail.com

ZałącznikWielkość
PDF icon regulamin_nagrody_lipskiego_2022.pdf339.82 KB
PDF icon historia_nagrody_im._witolda_lipskiego.pdf286.63 KB
PDF icon rada_nagrody_2022.pdf101.18 KB