Nagroda im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych informatyków

02.03.2023

Fundacja Kościuszkowska ogłosiła XIX edycję Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych młodych naukowców, mających wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Nagroda została ustanowiona przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą w 2005 r. i upamiętnia Witolda Lipskiego, który był pionierem polskiej informatyki, wybitnym uczonym o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych.  

W bieżącym roku zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2023 r.

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach:

 • teoretyczne aspekty informatyki,
 • zastosowania informatyki.  

Wysokość nagrody w XIX edycji wynosi nie mniej niż 50 000 zł w każdej kategorii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • posiadają obywatelstwo polskie lub są stałymi rezydentami na terenie Polski,
 • nie są laureatami w żadnej z kategorii wcześniejszych edycji Nagrody,
 • w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego termin składania zgłoszeń do konkursu nie ukończyły 35 roku życia,
 • w dniu składania zgłoszenia do konkursu są pracownikami, doktorantami lub studentami w instytucji naukowo-badawcze ma terenie Polski.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez formularz znajdujący się pod linkiem: 
https://form.jotform.com/forms5000/Nagroda_Lipskiego_formularz
Do zgłoszenia należy dołączyć wyłącznie w formie elektronicznej opinię / list rekomendacyjny pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki oraz następujące załączniki:

 • życiorys kandydata (CV),
 • kopię strony paszportowej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie lub status stałego/długoterminowego rezydenta w Polsce,
 • krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych,
 • istę publikacji badawczych, patentów i wdrożonych systemów informatycznych,
 • elektroniczne kopie najważniejszych publikacji, patentów i linków do wdrożonych systemów informatycznych (nie więcej niż 5),
 • opinię (list rekomendacyjny) pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki. Opinia powinna zawierać ocenę wkładu kandydata do publikacji współautorskich (sformułowania typu: „był inicjatorem”, „wkład wszystkich autorów jest porównywalny” itp.).

Informacje o nagrodzie znajdują się na stronie Nagroda im Lipskiego: https://kfpoland.org/Nagroda-im-Lipskiego
Pytania prosimy kierować do sekretarza Kapituły Celiny Imielińskiej  e-mail: celina.imielinska@gmail.com

Zachęcamy do wzięcia udziału!

ZałącznikWielkość
PDF icon nagroda_lipskiego_dla_informatykow_2023.docx.pdf591.53 KB
PDF icon regulamin_lipski_2023.pdf126.07 KB