Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

15.10.2021

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej szczególnie zasłużonych wykładowców, naukowców i pracowników Wojskowej Akademii Technicznej nagrodzono za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Wyróżnienia wręczyli rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Kazimierz Worwa i prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski.

Uroczystość odbyła się 14 października 2021 r. w sali kinowej Klubu WAT. Wyróżnionych pracowników powitał prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Kazimierz Worwa. „Realizację procesu dydaktycznego w Akademii zapewnia przeszło 2000 pracowników, w tym 950 nauczycieli akademickich. Dzień Edukacji Narodowej stanowi okazję do podziękowania, zarówno naszym nauczycielom, jak i wszystkim pracownikom, za ich codzienną, ofiarną pracę, dzięki której Wojskowa Akademia Techniczna może z powodzeniem realizować swoje statutowe zadania” – mówił dr hab. inż. Kazimierz Worwa. 

Podczas samej ceremonii wręczania nagród, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej wyróżniono tytułem oraz odznaką "Zasłużony Nauczyciel Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej" następujących pracowników z naszego wydziału:

  • dr. inż. Piotra Borę
  • mgr Iwonę Brzozowską,
  • mgr. Roberta Kozarzewskiego,
  • mgr. Wojciecha Matuszewskiego,
  • dr. inż. Michała Misztala,
  • dr. Arkadiusza Szymańca.

Ponadto rektor-komendant uhonorował za osiągnięcia dydaktyczne dwa zespoły z Wydziału Cybernetyki:

  • zespół w składzie: płk dr inż. Mariusz Chmielewski, płk dr inż. Rafał Kasprzyk, por. mgr inż. Marcin Kukiełka; zespół ten wyróżnił się opieką merytoryczną i dużym zaangażowaniem w pracę ze studentami z kół naukowych Wydziału Cybernetyki, których wymiernymi efektami są nagrody w międzynarodowych wystawach wynalazczości i innowacyjności, znaczące wyniki naukowo-dydaktyczne w konkursach programistyczno-technologicznych oraz podnoszenia zdolności Sił Zbrojnych RP do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni;
  • zespół w składzie: dr inż. Zbigniew Suski, mgr inż. Paweł Głębocki, mgr inż. Łukasz SkibniewskiMaciej Zielaskowski; zespół przygotował innowacyjną metodę udostępniania fizycznych zasobów laboratoriów Instytutu Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa do zdalnej realizacji ćwiczeń laboratoryjnych w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o uroczystości dostępnych jest na stronie Wojskowej Akademii Technicznej.