Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia

23.02.2021

Uwaga, studenci 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynający kształcenie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie https://e-learning.wat.edu.pl/ w terminie do 15 marca 2021 r.

Dotyczy to także osób, które zaliczały podobne szkolenie w ramach realizacji programu studiów pierwszego stopnia.

Podczas logowania się do zakładki „Szkolenie BHP dla studentów cywilnych”, proszę posłużyć się takimi samymi danymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.

https://e-learning.wat.edu.pl/ -> Szkolenia pozawydziałowe -> Zespół ds. BHP -> Szkolenie BHP dla studentów cywilnych.