Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Marty KRYSOWATY

12.09.2019

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 19 września 2019 r. o godz. 9:00, w Sali Konferencyjnej, w Bibliotece Głównej WAT (ul. gen. S. Kaliskiego 19, 01-476 Warszawa), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anety Marty KRYSOWATY

na temat: "Percepcja bezpieczeństwa w warunkach ryzyka ograniczania praw i wolności „społeczeństwa nadzoru”"

Promotor:
dr hab. Janusz ŚWINIARSKI, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
dr Beata CZUBA

Recenzenci:
prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI

 
dr hab. Andrzej PIECZYWOK, prof. UKW


Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej BG WAT  http://bg.wat.edu.pl/.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.