Obrona rozprawy doktorskiej mgr Damiana Grzegorza DZIERŻYŃSKIEGO

25.06.2019

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 10:30, w Sali Konferencyjnej, w Bibliotece Głównej WAT, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Damiana Grzegorza DZIERŻYŃSKIEGO

na temat: "Dyspersja celów wojny w myśli rosyjskiej zagrożeniem bezpieczeństwa państw „bliskiej zagranicy"

Promotor:
dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof. WAT

Recenzenci:
prof. dr hab. Józef TYMANOWSKI

 
dr hab. Mirosław MINKINA, prof. UP-H


Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej:  www.wcy.wat.edu.pl w zakładce Rada Wydziału Cybernetyki.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.