Obrona rozprawy doktorskiej mgr Dawida DYMKOWSKIEGO

25.06.2019

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 8 lipca 2019 r. o godz. 11:30, w Sali Konferencyjnej, w Bibliotece Głównej WAT, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Dawida DYMKOWSKIEGO

na temat: "Sankcje gospodarcze w kreowaniu bezpieczeństwa państwa"

Promotor:
dr hab. Janusz KOSTECKI, prof. WAT
Promotor pomocniczy:
dr Małgorzata JAROSZYŃSKA

Recenzenci:
prof. dr hab. Zenon STACHOWIAK

 
prof. nadzw. dr hab. Józef WRÓBEL


Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej:  www.wcy.wat.edu.pl w zakładce Rada Wydziału Cybernetyki.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.