Obrona rozprawy doktorskiej mgr Dawida ZAJKO

25.06.2019

 OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 8 lipca 2019 r. o godz. 9:00, w Sali Konferencyjnej, w Bibliotece Głównej WAT, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Dawida ZAJKO

na temat: "Koncepcja doskonalenia systemu ochrony najważniejszych osób w Rzeczypospolitej Polskiej"

Promotor:
prof. dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI
Promotor pomocniczy:
dr Adam OSTANEK

Recenzenci:
prof. dr hab. Adam TOMASZEWSKI

 
dr hab. Agata TYBURSKA, prof. WSPol.


Z rozprawą i recenzjami można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej:  www.wcy.wat.edu.pl w zakładce Rada Wydziału Cybernetyki.


W imieniu Przewodniczącego Rady WCY serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.