Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adriana Piotra WOŹNIAKA

04.02.2021

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 19.02.2021 r. o godz. 11.00 w trybie zdalnym, w postaci wideokonferencji z wykorzystaniem platformy MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Adriana Piotra WOŹNIAKA

na temat: "Metoda efektywnego rozmieszczania komponentów oraz sterowania ich obciążeniem w systemach klasy SOA"

Promotor:
dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI, prof. WAT

Recenzenci:
dr hab. inż. Jerzy BALICKI, prof. PW

 
dr hab. inż. Tomasz PRACZYK, prof. AMW


Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej BIP WAT https://bip.wat.edu.pl/.


Zainteresowani udziałem w publicznej obronie ww. rozprawy doktorskiej proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału na adres e-mail: iwona.leskiewicz@wat.edu.pl w terminie do 18.02.2021 r. do godz. 15.00. W e-mailu zwrotnym przekazany zostanie link do wirtualnego spotkania na platformie MS Teams.

ZałącznikWielkość
PDF icon itit_zawiadomienie_o_obr_dr_aw.pdf233.54 KB