Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura JANOSKI

18.11.2021

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 19.11.2021 r. o godz. 12:30 w trybie zdalnym, w postaci wideokonferencji z wykorzystaniem platformy MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Artura JANOSKI

na temat: "Zagadnienie doboru kodów w systemach szyfrowych typu McEliece'a w odniesieniu do bezpieczeństwa i efektywności."

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej PASZKIEWICZ, prof. WAT

Recenzenci:
dr hab. inż. Janusz STOKŁOSA, prof. WSB

 
dr hab. inż. Grzegorz BOROWIK, prof. SWPS

 


Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.
Streszczenie pracy i recenzje dostępne są też na stronie internetowej BIP WAT https://bip.wat.edu.pl/.


Zainteresowani udziałem w publicznej obronie ww. rozprawy doktorskiej proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału na adres e-mail: anna.krukowska@wat.edu.pl w terminie do 18.11.2021 r. do godz. 15:00. W e-mailu zwrotnym przekazany zostanie link do wirtualnego spotkania na platformie MS Teams.