Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana GIEBASA

31.05.2022

 Z A W I A D O M I E N I E
O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie informatyka

Dziekan i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Koszalińskiej uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 22.06.2022 r. o godz. 9:00 w trybie hybrydowym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Damiana GIEBASA

na temat: "Metoda wykrywania konfliktów zasobowych w aplikacjach wielowątkowych"

Promotor:
dr hab. inż. Grzegorz BOCEWICZ, prof. PK
Promotor pomocniczy:
dr inż. Rafał WOJSZCZYK

   

Recenzenci:
dr hab. inż. Justyna PATLAS-MALISZEWSKA, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

 
dr hab. inż. Ireneusz JÓŹWIAK, prof. Politechniki Wrocławskiej
 
Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławickiej 15-17. Streszczenie ww. rozprawy i recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Informatyki www.weii.tu.koszalin.pl


Zainteresowani udziałem w publicznej obronie ww. rozprawy doktorskiej proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału na adres e-mail: aneta.hapka@tu.koszalin.pl